Fórum inžinierov a technikov v Košiciach

29. 04. 2016

Do Košíc prišlo vyše sto odborníkov z vedeckotechnických spoločností z celého Slovenska. V Dome techniky sa koná Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2016. Organizátorom podujatia, ktoré popularizuje výsledky vedy a techniky, je Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Na programe budú odborné prednášky a úspešní podnikatelia budú prezentovať svoje poznatky z praxe. 

Rozhlasová stanica Košice_logo(28. 4. 2016; Rozhlasová stanica Košice; Metropolitné správy; 13:00; por. 2/5; Viktor Wurm)

Viktor Wurm, moderátor: „Do Košíc dnes prišli odborníci z vedeckotechnických spoločností z celého Slovenska. Fórum inžinierov a technikov sa koná v Dome techniky a do jeho priestorov prišlo viac ako sto odborníkov z praxe a študentov technických odborov. Podujatie popularizuje výsledky vedy a techniky. Rovnako spája vedcov a inžinierov na strane jednej a technikov z praxe na strane druhej. Prezident Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností Dušan Petráš."

Dušan Petráš, prezident Zväzu slovenských vedeckotechických spoločností: „Práve úlohou aj tohto fóra je hovoriť o tom, akým spôsobom by sa mala veda a výskum robiť, aby mohla byť aj použiteľná v praxi."

Viktor Wurm: „Stretnutie je rozdelené na dva bloky. V prvom, predpoludňajšom, si účastníci vypočuli odborné prednášky o podmienkach na Slovensku a v druhom budú svoje poznatky z praxe prezentovať úspešní podnikatelia z odboru. Prečo sa podujatie koná práve v Košiciach?"

Dušan Petráš: „Myslíme si, že Košice práve v oblasti vedy a techniky, v oblasti priemyselných parkov, v oblasti technického vzdelávania predstavujú veľmi vysoký potenciál práve v tejto oblasti. Druhá vec je, máme tu Dom techniky, ktorý je majetkom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností."

Viktor Wurm: „Inžinieri a technici z celého Slovenska sa stretávajú už desať rokov. Riaditeľ zväzu Anton Bittner."

Anton Bittner, riaditeľ Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností: „Zväz združuje v štyridsiatich šiestich členských organizáciách viac ako tridsaťtisíc členov. Sú to väčšinou absolventi technických univerzít, pričom tie členské organizácie ročne organizujú okolo sto konferencií, okolo deväťdesiatpäť až sto seminárov, kongresov."

Viktor Wurm: „Prednášky dnes potrvajú zhruba do pätnástej."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
konferencie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Konferencia: Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2016

Tlač