Iuventu chcú otvoriť v lete

22. 04. 2016

Pamiatkový úrad rozhodol o tom, že budova Ekoiuventy v Bratislave je národná kultúrna pamiatka. Proti vyhláseniu sa už odvolali dvaja majitelia susedných pozemkov. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan chce urobiť všetko pre to, aby už v tomto roku mohli obyvatelia aj s deťmi využívať minimálne bazén a prírodné okolie, ktoré patrí k bazénu. Práve bazén však môže byť kameňom úrazu. Na strojovňu bazéna sa zosunula pôda zo stavby na susednom pozemku. 

Televízna stanica STV 1_logo(19. 4. 2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 15/20; Katarína Jánošíková, Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Budova Ekoiuventy v Bratislave je národná kultúrna pamiatka, rozhodol o tom Pamiatkový úrad. Proti vyhláseniu sa už odvolali dvaja majitelia susedných pozemkov. Rozhodnutie teda nie je právoplatné a proces bude pokračovať. Minister školstva však plánuje sprístupniť areál už toto leto."

Katarína Jánošíková, redaktorka: „Mičurin má byť kultúrnou pamiatkou nielen kvôli architektúre, ale aj na základe spoločenských hodnôt a činnosti mládeže, pre ktoré slúžil. Námietky proti rozhodnutiu sa mali týkať najmä formálneho postupu Pamiatkového úradu a majetkových nárokov."

Pavol Krúpa, majiteľ pozemku susediaceho s Iuventou (text v obraze): „Ide o zásah do môjho vlastníckeho práva majúci za následok výrazné obmedzenie využiteľnosti a tým aj znehodnotenie pozemkov v mojom vlastníctve. Výrok rozhodnutia vo vzťahu k pozemkom v mojom vlastníctve trpí právnymi vadami."

Peter Škulavík, pamiatkový úrad (telefonát): „Pamiatkový úrad sa presvedčí o námietkach alebo argumentoch uvedených v týchto odvolaniach. V ďalšom kole tento materiál asi postúpi na odvolacie konanie ministerstvu kultúry."

Katarína Jánošíková: „Ministerstvo kultúry zatiaľ žiadne dokumenty nedostalo, a preto vo veci ešte nepodniká nijaké kroky. Ako dlho môže proces trvať, nie je jasné. Minister školstva ráta s tým, že areál aj s bazénom bude pre ľudí otvorený už od júna."

Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu (nominant SNS): „Urobím všetko pre to, aby už v tomto roku mohli obyvatelia aj s deťmi využívať minimálne bazén a prírodné okolie, ktoré patrí k tomuto bazénu."

Katarína Jánošíková: „Práve bazén ale môže byť kameňom úrazu. Na strojovňu bazéna sa zosunula pôda zo stavby na susednom pozemku. Ak ale bude Iuventa právoplatne národnou pamiatkou, všetko, čo by ju mohlo ohroziť, a teda aj stavby v susedstve, by malo byť zastavené."

Sabina Barborjak, predsedníčka OZ Hrad Slavín: „Práve tento problém môže zastaviť prevádzku kúpaliska na tento rok, a nie stav bazénu. Pretože vyhovárať sa na zlý stav bazénu... Vyslovene to bola výhovorka, prečo neotvoriť, že je zlý stav bazénu a okolia, čo nie je pravda."

Katarína Jánošíková: „Aktivisti dali bazén posúdiť technikovi, ktorý im potvrdil, že je schopný prevádzky. Keď sme sa naň chceli pozrieť aj po zosuve pôdy, do areálu sme sa nedostali. Napriek tomu, že by ho mali strážiť, pri bránke sa nikto neozýval. Prístup k areálu je problémový už dlho."

Pavol Krúpa: „V súčasnosti sa realizuje cez pozemky v mojom vlastníctve nelegálne a bez akejkoľvek náhrady."

Katarína Jánošíková: „Cesta do areálu je síce štátna, stojí však na súkromnom pozemku. Ministerstvo školstva to môže vyriešiť prevzatím vecného bremena. Aktivisti sú pripravení spustiť aktivity v Iuvente okamžite. Spoluprácu majú dohodnutú s viacerými odborníkmi najmä zo Slovenskej akadémie vied."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač