Konferencia Inovačný rozvoj regiónov 2016

12. 04. 2016

logo Inovačný portál žilinského regiónuNa konferencii Inovačný rozvoj regiónov 2016 dostanú priestor inovatívne myšlienky, ktoré môžu zmeniť nielen región, ale aj celé Slovensko. Na jubilejnom 10. ročníku, ktorý sa bude konať 21. apríla v hoteli Holiday lnn, sa predstavia tí najúspešnejší i nováčikovia v tejto oblasti. Žilinská župa už 10 rokov podporuje jedinečné nápady a lídrov v oblasti výskumu a inovácií. Dôkazom je aj pripravovaná konferencia.

Program

1. Otvorenie konferencie

Po dekáde snáh o podporu inovačného prostredia v Žilinskom kraji sa krátko ohliadneme za  aktivitami, ktoré prídomok „pilotná“ vymenili za „tradičná“. Skúsime si odpovedať na otázku, či verejná podpora inovácií má zmysel a ktorým smerom by sa mala v budúcnosti uberať. Predstavíme si nové strategické dokumenty a tiež možnosti podpory inovačných aktivít v rámci vybraných operačných programov, nech už ich realizátorom sú samosprávy, združenia a spolky, alebo priamo výskumné organizácie a firmy.

Diskutujúci:
Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja
Tatiana Čorejová, rektorka Žilinskej univerzity v Žiline
Branislav Zacharides, riaditeľ rozvojovej agentúry ŽSK, n. o.
Veronika Paľková, riaditeľka odboru riadenia programov ESF Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Michal Patúš,riaditeľ odboru európskych projektov a regionálneho rozvoja Úradu ŽSK

2. Inovácie vo vede a výskume, alebo už sme svetoví?

Prostredie výskumu a vývoja v Žilinskom kraji prešlo v uplynulej dekáde turbulentným vývojom. Po vstupe do EÚ a otvorení sa globálnemu trhu, sprevádzanému príchodom investorov, sa dostavila aj ekonomická recesia, ktorá nútila firmy inovovať, aby vôbec prežili.  Prostredie výskumu a vývoja v kraji sa rozvíjalo aj vďaka stámiliónom eur vyčlenených na jeho podporu z EU. Využili sme príležitosť a sme dnes konkurenčnejší? Pri univerzitách v kraji vznikli tri nové výskumné centrá. Dokázali sa zapojiť do medzinárodných projektov? Objavili ich podniky? Dokázali inovácie inovovať aj výskum samotný?

Diskutujúci:
Gabriela Nosáľová, riaditeľka Martinského centra pre biomedicínu
Branislav Hadzima, riaditeľ Výskumného centra Žilinskej univerzity
Michal Zábovský, riaditeľ Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity
Stanislav Kurek, konateľ eSupport Company, s. r. o.
Barbara Zajacová, historička Archeologického ústavu SAV v Nitre

3. Inovujeme vzdelávanie, podporujeme technické talenty

Prírodovedné a technické odbory boli vždy výzvou pre mnohých študentov. O to viac záleží na spôsobe, akým sú vyučované. A tiež na sprievodných aktivitách popularizujúcich vedu a techniku u mladých ľudí. Na čo by sa mali školy a pedagógovia zamerať ? Ako sme inovovali výučbu tzv. STEM predmetov a čo treba ešte urobiť? Budeme mať raz dosť technických odborníkov, programátorov? Posúvajú  našich žiakov aktivity v oblasti popularizácie vedy k záujmu o technické odbory? Pomáhajú im presadiť sa v medzinárodnej konkurencii?

Diskutujúci:
Jozef Ristvej, prorektor Žilinskej univerzity v Žiline pre medzinárodné vzťahy a marketing
Jozef Ristvej st.,  organizátor súťaže RoboRave
Marta Pavlíková, pracovníčka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
Ľubica Stuchlíková, výskumníčka a pedagogička Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
Kateřina Klapcová, odborná asistentka Agentury pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava
Iveta Káčerová, projektová manažérka odboru školstva a športu Úradu ŽSK
Marián Koprda, prezident klastra Z@ict

4. Večer inovácií

Tradičnou súčasťou konferencie je udeľovanie ocenení Inovácia Žilinského kraja a Stredoškolský podnikateľský zámer. Na túto slávnostnú udalosť spojenú s malým občerstvením pozývame všetkých účastníkov konferencie.

 Zdroj:

Inovačný portál Žilinského regiónu

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
konferencie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač