Medzinárodná vedecká konferencia na tému Posolstvo Jána Pavla II.

28. 04. 2016

V Poprade sa konala medzinárodná konferencia, ktorej témou bolo Posolstvo Jána Pavla II. Vedci sa vo svojich príspevkoch zaoberali aktuálnymi výzvami v manažmente, marketingu, ekonomike, ale aj v spoločenských a humanitných vedách.

logo Rádio Lumen(21. 04. 2016; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 15/23; Katarína Plavčanová, Jana Horniaková)

Jana Horniaková, moderátorka: „V Poprade sa dnes skončila medzinárodná vedecká konferencia, ktorej témou bolo Posolstvo Jána Pavla II. Vedci sa vo svojich príspevkoch zaoberali aktuálnymi výzvami v manažmente, marketingu, ekonomike, ale aj v spoločenských a humanitných vedách. Viac povie redaktorka Katarína Plavčanová."

Katarína Plavčanová, redaktorka: „Jednou z tém bola Einsteinova veta Fides et Ratio – veda bez viery je chromá. Organizátor Anton Lysník."

Anton Lysník, organizátor konferencie: „Správne interpretovaná veda a správnym spôsobom pochopená viera nikdy nemôžu ísť proti sebe, pretože skúmajú ten istý objekt, ale z dvoch rôznych zorných uhlov a práve veda a viera môže vytvárať v človeku absolútne dokonalý obraz, ktorý sa blíži dokonca až ku pravde, pretože pravdu jednak získavame poznávaním rozumom či zmyslami, ale zároveň pravdu poznávame o sebe aj zo zjavenia."

Katarína Plavčanová: „Zmyslom je vniesť kultúru viery do praktického života a zároveň spájať vieru a poznanie, priniesť poznanie vedy do sveta viery a poznanie viery do sveta vedy."

Anton Lysník: „A takto pomáha to zosúladenie vedy a viery vytvárať obraz o človeku, ktorý je komplexný a ktorý sa skutočne blíži k pravde. Stále túto konferenciu robíme ako multidisciplinárnu s tým, že pozývame tu významných hostí, akademikov, profesorov."

Katarína Plavčanová: „ Konferencie sa zúčastnili slovenskí, českí a poľskí vedci."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
konferencie

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač