Minister Richter zvažuje zelené karty

25. 04. 2016

Na Slovensku bola v marci 2016 miera evidovanej nezamestnanosti 9,89 %. Na úradoch práce bolo v marci vyše 268-tisíc  nezamestnaných pripravených hneď začať pracovať. Firmy nedokážu naplniť ani 35,5-tisíc miest, ktoré inzerujú cez úrady práce. Situáciu už riešia automobilky, ktoré majú prvé skúsenosti so zamestnávaním ľudí z Európskej únie, ale aj ďalších krajín. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter pripustil, že Slovensko by mohlo dovážať zamestnancov zo zahraničia. Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia.

Televízna stanica STV 1_logo(21.  4. 2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 3/27; Rita Fleischmanová,  Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Minister práce pripustil, že Slovensko by mohlo dovážať zamestnancov zo zahraničia. Na trhu práce totiž chýbajú kvalifikovaní ľudia. Ján Richter by však chcel, aby si Slovensko cudzincov spoza hraníc Európskej únie vyberalo. Mohlo by to pomôcť firmám, ktoré nevedia obsadiť voľné miesta, hoci na úradoch práce je takmer tristotisíc nezamestnaných."

Miera evidovanej nezamestnanosti marec 2016 – 9,89 %  

Nezamestnaných – 268 559

Rita Fleischmanová, redaktorka: „Na úradoch práce bolo v marci vyše dvestošesťdesiatosemtisíc nezamestnaných pripravených hneď začať pracovať. Firmy však nedokážu naplniť ani tridsaťpäť a pol tisíca miest, ktoré teraz inzerujú cez úrady práce. Situáciu už riešia automobilky, ktoré majú prvé skúsenosti so zamestnávaním ľudí z Európskej únie, ale aj ďalších krajín. Spolu ich zatiaľ zamestnávajú takmer štyristo."

Jaroslav Holeček, viceprezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky:

„Sú zamestnaní u nás pracovníci z Rumunska, sú u nás zamestnaní pracovníci zo Srbska a z Ukrajiny. Dokonca sme sa pokúšali zamestnať ľudí historicky z Vietnamu, tí sa neosvedčili."

Rita Fleischmanová: „Na Slovensku už dlho chýba okolo tridsaťtisíc počítačových špecialistov. Firmy sa nemôžu spoľahnúť ani na absolventov odborov žiadaných na trhu práce, ktorí často hneď po škole odchádzajú do zahraničia."

Vladimír Baláž, ekonóm, Prognostický ústav SAV: „Bude veľmi ťažké týchto ľudí nahradiť, pretože Slovensko je krajina s nízkymi mzdami a ťažko sem nalákame ľudí takých, ktorí nás de facto opúšťajú."

Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku: „Aj Slovensko musí súťažiť na trhu práce a prilákať aj kvalifikovaných cudzincov, prilákať aj študentov, ktorí keď tu vyštudujú a získajú aj určité zručnosti a aj určité zázemie na Slovensku, tak je väčšia šanca, že zostanú na Slovensku."

Jana Mesárová, Asociácia personálnych agentúr: „IT špecialistu na úrade práce nenájdete. To znamená, že dovoz migranta z tretích krajín práve s touto špecializáciou nijakým spôsobom neovplyvní pracovné miesto, ktoré mohlo byť obsadené človekom, ktorý si tu nevie nájsť prácu."

Rita Fleischmanová: „Minister práce si príchod zamestnancov spoza hraníc Európskej únie ale nepredstavuje bez obmedzení."

Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Smer SD):

„Čo pripúšťam v istom období, ak ten problém bude zotrvávať, vydať takzvané zelené karty na konkrétne profesie, presne stanovené limity v presne zdôvodnených podnikoch, spoločnostiach."

Rita Fleischmanová: „Najväčší problém nájsť a zamestnať kvalifikovaných ľudí má už teraz strojársky a automobilový priemysel."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
sociálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy, Spoločenské vedy

Tlač