Najvyššou prioritou SAV ostáva transformácia

12. 04. 2016

Najvyššou prioritou Slovenskej akadémie vied do roku 2020 ostáva transformácia jej organizácií na verejné výskumné inštitúcie. Zabezpečiť to má zákon o verejných výskumných inštitúciách, ktorý však ešte nie je schválený vládou ani parlamentom. Prečo je pre našich vedcov dôležitý, informuje redaktor Pavol Hudák.

logo Rádio Lumen(09. 04. 2016; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 2/22; Pavol Hudák, Monika Majerová)

Monika Majerová, moderátorka: „Najvyššou prioritou Slovenskej akadémie vied do roku 2020 ostáva transformácia jej organizácií na verejné výskumné inštitúcie. Zabezpečiť to má zákon o verejných výskumných inštitúciách, ktorý však ešte nie je schválený vládou ani parlamentom. Prečo je pre našich vedcov dôležitý, informuje redaktor Pavol Hudák."

Pavol Hudák, redaktor: „Zákon o verejných výskumných organizáciách mal vstúpiť do platnosti začiatkom tohto roka. Na rokovanie starej vlády sa však už pre pripomienky zo zboru poradcov predsedu vlády nedostal. Minister školstva Peter Plavčan avizoval, že sa na tento zákon pozrie veľmi rýchlo a predloží ho čím skôr do parlamentu."

Peter Plavčan (nom. SNS), minister školstva: „Každý takýto rozsiahly zákon je naviazaný na veľký počet právnych predpisov a ak v priebehu toho obdobia nastali nejaké zmeny, tak minimálne sa treba pozrieť na legislatívno‑technickú úpravu tohto zákona."

Pavol Hudák: „Podľa predsedu Slovenskej akadémie vied Pavla Šajgalíka je návrh tohto zákona v poriadku a boli by radi, ak by bol prijatý v takej forme ako je. S ministrom hovoril aj o peniazoch."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Slovenská akadémia vied má podpísanú stabilizačnú zmluvu s ministerstvom školstva a ministerstvom financií. Pán minister vyjadril vôľu teda v tejto zmluve pokračovať a predpokladám, že nevidí žiaden dôvod prečo by mala byť prehodnotená smerom dolu."

Pavol Hudák: „Podľa ministra školstva Petra Plavčana by sa mali tiež lepšie identifikovať peniaze na výskum."

Peter Plavčan: „To znamená, aby sa lepšie identifikovalo čo je naozaj kvalitný výskum a čo je výskumom, ale nemal by byť prípadne rovnako financovaný ako tie špičkové práce, karenty, ktoré vychádzajú v renomovaných zahraničných vydavateľstvách."

Pavol Hudák: „Pokiaľ chce byť naša krajina plnohodnotným partnerom v európskom výskumnom priestore, podľa Slovenskej akadémie vied by sa mal pripraviť aj audit celého výskumného prostredia a na neho naviazané inštitucionálne financovanie. Nevyhnutnou podmienkou podľa vedcov je aj úzke prepojenie výskumu realizovaného na vysokých školách, v Slovenskej akadémii vied a v ďalších výskumných inštitúciách."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač