Open Access v Horizonte 2020

05. 04. 2016

logo Horizont 2020Dňa 5. apríla sa uskutočnil seminár v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave s názvom Open Access v Horizonte 2020.
V priebehu seminára sa prezentovalo  nové smerovanie Európskej komisie v oblasti otvoreného prístupu k vedeckým informáciám („OA“). EK zavádza povinnosť on-line bezplatne sprístupňovať vedecké publikácie, ktoré sú výsledkom projektov v programe Horizont 2020. Táto povinnosť sa, na rozdiel od 7. RP,  týka všetkých príjemcov grantov programu Horizont 2020.
Účastníci seminára sa dozvedeli, ako postupovať, aby bola povinnosť otvoreného prístupu k vedeckým informáciám týkajúca sa publikácií splnená. Úplnou novinkou, v porovnaní so 7.RP, je pilotný program Otvorené výskumné dáta, ktorý spočíva v povinnosti on-line bezplatne sprístupňovať aj výskumné dáta, ktoré predstavujú projektové výstupy. Na seminári oboznámili účastníkov, koho sa táto povinnosť týka, ako ju splniť a aké sú výnimky. Počas seminára bude vysvetlené, ako sa OA politika EÚ (prítomná najmä v programe Horizont 2020) postupne premieta do OA politík jednotlivých členských štátov EÚ.

Seminár bol určený najmä záujemcom o účasť v programe Horizont 2020, účastníkom programu Horizont 2020 a tým, ktorých zaujíma problematika OA. 

Seminár nie je určený na poskytovanie detailných informácií o programe Horizont 2020.

 

PROGRAM

Uverejnila: MI

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač