Poznáte Scholarly Open Access?

01. 04. 2016

Stretli ste sa už s pojmom “predatory publishers” resp. „draví vydavatelia”? Jeffrey Beall z University of Colorado Denver používa tento pojem pre vydavateľov – časopisy, koré účtujú poplatky za publikovanie článkov bez toho, aby boli odborne posúdené. Na stránke Scholarly Open Access sú štatistiky o takýchto vydavateľoch a aj ich zoznamy. Zoznam uvádza slovami, že ide o potenciáInych, možných alebo pravdepodobných vedeckých open-access vydavateľov. Ich počty rýchlo stúpajú, ako dokumentuje nižšie uvedený graf.

graf

Tento rok sa začal zaoberať aj zavádzajúcimi metrikami a časopismi s ukradnutou identitou (falošné webové stránky).

Prof. Deborah Weber-Wulff (Hochschule für Technik und Wirtschaft, Berlín) upozornila vo februári 2016 na konferencii "Gaming Metrics”, University of California, Davis: „Je čoraz ťažšie rozoznať dravého vydavateľa od tradičného – a to je naozaj vážne nebezpečenstvo.” Poukazuje sa na podvádzanie jednotlivcov a inštitúcií v tejto oblasti. Viac: link

V príspevku Publikace v predátorských časopisech v kontextu českého hodnocení vědeckých výsledků (M. Komm, 2016) sú uvedené zaujímavé fakty a analýzy týkajúce sa problematiky dravých vydavateľov.

Zdá sa, že bude potrebné „oprášiť” etické kódexy.

 Autor: Július KRAVJAR

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

Slovak Centre of Scientific and Technical Information (SCSTI)
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, SLOVAKIA
+421-269253206, www.cvtisr.sk

 Uverejnila: MI

Tlač