ScienceGeist – všetko o výskume

14. 04. 2016

Z oblasti aktuálnej  vednej politiky predstavujeme vám novú webovú stránku sciencegeist.com. Stránka poskytuje  novinky a názory odborníkov o  najnovších výskumoch. Nájdete tu informácie, ako vplýva vývoj vo výskume na samotné výsledky vedy a riešia sa tu  aj otázky  zlepšenia aktuálneho akademického publikačného systému.

ilustračné foto k článku

Systém práce novej platformy sciencegeist.com sa spočíva v tom, že zhromažďuje denné správy zo svetových médií, blogov a vedeckých časopisov. Cieľom stránky je  informovať vedeckú obec o najnovších diskusiách v otázkach vednej politiky formou recenzií,  otvorenej vedy, informuje o kariérnych možnostiach, ale aj o pochybeniach v tejto oblasti.

Portál funguje ako vyhľadávateľný archív informácií  a obsahuje už viac ako 1800 článkov, ktoré pribúdajú  od roku 2013. Ponúka tiež týždenný newsletter s najaktuálnejšími správami o výskume. Platforma vyzýva všetkých záujemcov, aby zasielali  svoje vlastné odkazy na články k platforme.

ScienceGeist podporuje Swiss National Science Foundation (SNSF), organizácia pre financovanie výskumu vo  Švajčiarsku. SNSF financuje viac ako 3400 projektov, kde je zapojených 14.000 výskumníkov a podnecuje k diskusiám, ktoré vedú k podpore vedy a výskumu.

 Zdroj:

SCIENCE Geist

Preložila a spracovala: MI

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač