Slovensko má prvý etymologický slovník

08. 04. 2016

Medzi slovníky slovenského jazyka dnes pribudli dve nové obsiahle diela. Ich autori zo Slovenskej akadémie vied predstavili Slovník súčasného slovenského jazyka a vôbec prvý Etymologický slovník na Slovensku.

Logo Rádia FM(06. 04. 2016; Rozhlasová stanica FM; Správy; 17.00; por. 3/4; Jana Balková)

Jana Balková, moderátorka: „Medzi slovníky slovenského jazyka dnes pribudli dve nové obsiahle diela. Ich autori zo Slovenskej akadémie vied predstavili Slovník súčasného slovenského jazyka a vôbec prvý Etymologický slovník na Slovensku. Na Slovníku súčasného slovenského jazyka pracoval kolektív autorov a obsahuje viac než 16‑tisíc hesiel. Ide tiež o prvý slovník, ktorý vznikol celý na počítači. Editorka slovníka Alexandra Jarošová."

Alexandra Jarošová, editorka slovníka: „Počítače nám umožňujú vzhľadom na to, že máme tak pomerne dobrý prehľad o obrovskom množstve slov, tak nám to zmenilo aj pohľad na jazyk. My jednoducho nemusíme bojovať s nedostatkom dokladov, my naopak máme prebytok dokladov niektorých slov, a musíme jednoducho používať aj na manažovanie informácií... ďalšie nástroje programové, ktoré nám uľahčujú jednoducho prácu s tak obrovským materiálom."

Jana Balková: „Stručný etymologický slovník slovenčiny je vôbec prvým slovníkom objasňujúcim pôvod slovenských slov. Obsahuje viac než 10‑tisíc hesiel. Autorom je pritom len jeden jazykovedec Ľubor Králik. Slovník je populárnovedecký sa sústreďuje sa primárne na súčasnú slovnú zásobu."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač