Technológia novej generácie bude ocenená sumou 3,5 milióna EUR

22. 04. 2016

poster clenengine prizeZapoj sa do súťaže, inovuj a vyhraj  je motto súťaže Horizon Prize for the Cleanest Engin of the Future, ktorú vyhlasuje Európska komisia. Cena bude udelená tým  účastníkom ktorí prídu s riešením, ktoré bude schopné znížiť  emisie znečisťujúcich látok v ovzduší a zníži aj spotrebu paliva v reálnych podmienkach jazdy bez vplyvu na operačné schopnosti vozidla.

Účelom tejto ceny je stimulovať budúci vývoj motorov a pohonných jednotiek technológiou novej generácie, ktorá bude  využívať konvenčné paliva. To by malo znížiť emisie znečisťujúcich látok v reálnych podmienkach jazdy na najnižšiu možnú úroveň.  Cieľom  je zlepšiť kvalitu  ovzdušia v európskych mestách a úspešné výsledky by  zároveň mali  poskytovať ekonomickejšiu spotrebu paliva a produkovať nižšie emisie CO2 za rovnakých reálnych  testovacích podmienok.
Nepriaznivé vplyvy na zdravie kvôli problémom s kvalitou ovzdušia v európskych mestách je potrebné riešiť v dlhodobom horizonte spolu s dekarbonizáciu dopravy.
Cieľom tejto ceny je zníženie znečistenia ovzdušia  u nových vozidiel, ktoré využívajú či už  benzín alebo naftu  alebo biopalivá, ktoré sú k dispozícii na trhu. Očakáva sa, že hybridizácia a elektrifikácia, hrajú dôležitú úlohu a zníženie emisií pomocou bežných motorov bude stále dôležitejšie.

Podporné informácie:
- Podľa informácií, ktoré sú k dispozícii z Európskej agentúry pre životné prostredie je najvyšším  rizikom predčasného úmrtia v Európe práve faktor znečistenia životného prostredia.
- WHO štúdie ukazujú, že expozícia látok znečisťujúcich ovzdušie u žien v priebehu tehotenstva bola spojená s nepriaznivými výsledkami u novorodencov, vrátane zníženia rastu plodu, predčasného pôrodu a spontánnych potratov.
- Posledné  štúdie o znečistení ovzdušia naznačujú, že jeho vplyv už v ranom veku dieťaťa môže významne ovplyvniť jeho vývoj a môže byť spúšťačom chorôb, ako je alergia, astma alebo neskôr v živote aj cukrovka.

Horizon Prize for the Cleanest Engin of the Future bude udelená tým  účastníkom, ktorí prídu s riešením, ktoré bude schopné znížiť  emisie znečisťujúcich látok a zníži  aj spotrebu paliva v reálnych podmienkach jazdy bez vplyvu na operačné schopnosti vozidla.

Súťaž sa začala 20. apríla 2016 s uzávierkou 20. augusta 2019. Potenciálni účastníci by sa mali zaregistrovať do súťaže do 20. mája 2019. Cena bude udelená začiatkom roku 2020.

 

Pravidlá súťaže sú k dispozícii online.

Zdroj:

Horizon Prize for the Cleanest Engin of the Future

Poster

Preložila a spracovala M. Izakovičová

Kľúčové slová:
súťaže, technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač