UPJŠ v Košiciach patrí medzi 500 najlepších univerzít v Európe

01. 04. 2016

logo UPJŠUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí medzi 500 najlepších univerzít v Európe.

Na základe komplexného hodnotenia univerzít podľa najnovšieho rankingu URAP 2015 – 2016 (University Ranking by Academic Performance) sa UPJŠ v Košiciach nachádza na 415. mieste v Európe. Vo svetom meradle patrí UPJŠ v Košiciach 1003. miesto a v rámci Slovenskej republiky ide o druhú najlepšiu univerzitu.

Celkovo sa hodnotilo 2500 univerzít z celého sveta, pričom uvedený počet zodpovedá približne 10 % svetových vysokoškolských inštitúcií, viď: www.urapcenter.org. UPJŠ v Košiciach si oproti predchádzajúcemu hodnoteniu zlepšila svoje postavenie, čo potvrdzuje význam vedy v práci tvorivých zamestnancov, študentov a súčasne už tradičné výskumné zameranie univerzity.

certifikát

Tlačová správa UPJŠ

Mgr. Mária Hrehová, PhD.,
Tlačový referent a hovorca; Rektorát UPJŠ v Košiciach,
Šrobárova 2,

041 80 Košice;
Kontakt: Tel.: +421552341112; mobil: +421905385911; e-mail: maria.hrehova@upjs.sk; web: www.upjs.sk

Uverejnila: MI

 

 

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Čo skutočne merajú medzinárodné rebríčky vysokých škôl
STU v prvej päťstovke elitných univerzít
Univerzita Komenského ako jediná zo Slovenska medzi TOP univerzitami sveta – v dvoch rebríčkoch

Tlač