Vedecká cukráreň: Vie tvoj mobilný telefón viac o tebe ako ty sám?

05. 04. 2016

Pozývame  študentov stredných škôl do Bratislavskej vedeckej cukrárne, ktorá sa uskutoční 19. apríla 2016 o 9.00 hod. v priestoroch CVTI SR. Prednášať budú Ing. Ján Zelenka, PhD. a Ing. Ján Maťo z Ústavu informatiky SAV.

banner k aprilovej cukrarni

Témou aprílovej vedeckej cukrárne bude prednáška s názvom: Vie tvoj mobilný telefón viac o tebe ako ty sám? Diskutovať na túto tému so študentmi budú Ing. Ján Zelenka, PhD., a Ing. Ján Maťo z Ústavu Informatiky SAV. Podujatie sa uskutoční 19. apríla 2016 od 9.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR, konferenčná miestnosť na 2. poschodí. Podujatie pre Vás pripravilo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Stručne o obsahu prednášky: Obr.1: Ing. Ján Zelenka, PhD., obr. 2: Ing. Ján Maťo

Ing. Ján Zelenka PhD. SAV Ing. Ján Maťo SAV

 V posledných rokoch nastal obrovský rozmach a rozvoj nových typov zariadení, tiež označovaných ako inteligentné objekty (z angl. smart objects). Stávajú sa čoraz viac výkonnejšími, inteligentnejšími, majú väčšiu pamäť (úložisko), disponujú rôznymi zabudovanými senzormi, pričom sú čoraz menšie, tenšie a ľahšie. Inteligentné objekty môžu byť ľubovoľné fyzické objekty, ktoré sú schopné získavať (odosielať informácie) do prostredia alebo zobrazovať dáta prijaté z riadiacej jednotky. Inteligentnými objektmi sú aj rôzne senzory, ktoré produkujú dáta. Jednou z kľúčových úloh je riadenie takýchto objektov, za účelom zabezpečenia ich efektívnej prevádzky, optimálnej spotreby energie a pod.  V tejto oblasti je stále niekoľko nezodpovedaných otázok a problémov, ktoré treba vyriešiť. Tieto výzvy sú väčšinou z oblastí bezpečnosti, dôveryhodnosti, štandardizácie a interoperability medzi inteligentnými objektmi. Okrem vyššie uvedených výziev je tiež potrebné sa zaoberať otázkou veľkého množstva dát, ktoré sú výsledkom činnosti inteligentných objektov. Ako vhodným riešením sa ukazuje použitie Cloud Computing-u pre zber, spracovanie a analýzu dát z heterogénnych prostredí.

Nové aplikácie a služby sa nepretržite dostávajú na trh a do našich životov. Internetové pripojenie je dostupné takmer v každej oblasti a stáva sa čoraz viac dostupným (aj z finančného hľadiska) pre bežného obyvateľa. Je preto výzvou oboznámiť sa bližšie s touto témou, ktorá rezonuje v našom každodennom živote. Viac informácií k Bratislavskej vedeckej cukrárni nájdete na stránke NCP VaT

 

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
CVTI SR, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač