Vlaňajší deficit verejných financií je vyšší

22. 04. 2016

Zo štatistík Európskej komisie vyplýva, že vlaňajší deficit verejných financií Slovenska sa dostal na 3 percentá HDP, čo je 0,5 percenta viac ako pôvodne rátala vláda v štátnom rozpočte na rok 2015. Vláda v roku 2012 na rok 2015 predpokladala, že deficit klesne na 1,7 percenta. Postupne svoj odhad zvyšovala, až napokon vlani v novembri hovorila o deficite na úrovni 2,74 percenta. Posledné čísla však hovoria ešte o vyššom schodku verejných financií. Podľa Eurostatu sa vyšplhali až na  percentá. Ministerstvo financií nárast dlhu vysvetľuje tým, že Eurostat nezapočítal do príjmov krajiny všetky transakcie.

Rozhlasová stanica Slovensko_logo(21. 4. 2016; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; por. 1/16; Jana Maťková, Vlado Maťo, Oto Görner)

Oto Görner, moderátor: „Vlaňajší deficit verejných financií Slovenska sa dostal na tri percentá HDP. Vyplýva to zo štatistík Európskej komisie. Je to o pol percenta viac ako pôvodne rátala vláda v štátnom rozpočte na rok 2015. Podľa ministerstva financií je však neférové, že Eurostat do príjmov krajiny nezapočítal všetky transakcie."

Vlado Maťo, redaktor: „Vláda bola ešte v roku 2012 ambiciózna. Na rok 2015 predpokladala, že deficit klesne na jedna celá sedem desatín percenta. Postupne však svoj odhad zvyšovala, až napokon vlani v novembri hovorila o deficite na úrovni dve celé sedemdesiatštyri stotín percenta. Posledné čísla však hovoria ešte o vyššom schodku verejných financií za minulý rok. Podľa Eurostatu sa vyšplhali až na tri percentá. Ministerstvo financií nárast dlhu vysvetľuje tým, že Eurostat nezapočítal do príjmov krajiny všetky transakcie. Hovorkyňa ministerstva Alexandra Gogová."

Alexandra Gogová, hovorkyňa ministerstva financií: „Takéto prekvapenia zo strany Eurostatu nie sú fér a ministerstvo financií bude trvať na ďalšej diskusii k tejto téme. Čo sa týka hospodárenia v tomto roku, cieľ zostáva zachovaný."

Vlado Maťo: „Eurostat napriek konzultáciám s ministerstvom nezarátal splátky návratnej finančnej výpomoci od spoločnosti Cargo vo výške viac ako stosedemnásť miliónov eur. Neuznal ani príjmy Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške takmer dvesto miliónov. Výšku vlaňajšieho schodku podľa ministerstva negatívne ovplyvnilo aj hospodárenie samospráv či zhoršenie hospodárenia Environmentálneho fondu. Ťažisko debaty by nemalo byť v tom, či Eurostat niektoré údaje započítal alebo nie, hovorí ekonóm Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž."

Vladimír Baláž, ekonóm Slovenskej akadémie vied: „Tá podstata debaty by mala byť v tom, že ten deficit je veľmi vysoký. Slovenská vláda sľúbila, že do roku 2018 deficit zmizne, že dosiahneme vyrovnaný rozpočet. Keby sme sa chceli priblížiť k tej hranici vyrovnaného rozpočtu, museli by sme znížiť verejné výdavky o dve celé štyri miliardy eur, čo je obrovská suma. Neviem si predstaviť, kde by ju slovenská vláda zobrala."

Vlado Maťo: „Aj podľa Eugena Jurzycu z SaS je trojpercentný deficit veľkým sklamaním. Tvrdí, že vláda v čase dobrej ekonomickej situácie zbytočne utrácala."

Euger Jurzyca, poslanec Národnej rady SR (SaS): „Robila takzvanú balíčkovú politiku, ktorou sa snažila získať čo najväčšiu popularitu a to je, samozrejme, drahé a v neprospech Slovenska. Čiže veľmi veľa míňala v časoch, keď sa malo šetriť."

Vlado Maťo: „Definitívne údaje sa môžu ešte mierne líšiť. Spresnené dáta o deficite a dlhu za minulý rok budú totiž štatistici zverejňovať v jesennej notifikácii v októbri."

Oto Görner: „A k tejto téme sa podrobne vráti aj Filip Minich v relácii K veci po Rádiožurnále."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
ekonomické vedy a obchod

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač