Východiská programu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ

06. 04. 2016

logo predsedníctva SK v Rade EÚVláda schválila prvý dokument zameraný na obsah nášho predsedníctva v Rade EÚ. Predstavila v ňom tematické okruhy, z ktorých budú vychádzať priority polročného pôsobenia Slovenska na čele Rady EÚ.

Slovensko bude po dvanástich rokoch členstva v Európskej únii prvýkrát riadiť tvorbu legislatívy EÚ. Od 1. júla bude predsedať jednej z troch hlavných inštitúcií Únie – Rade EÚ, ktorá reprezentuje 28 členských štátov.
 
Vláda na konci februára schválila dokument Východiská programu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ. Približuje témy, ktoré budú  počas nášho predsedníctva kľúčové. Patria medzi ne hospodársky rast, jednotný digitálny trh, budovanie Energetickej únie, migrácia a rozširovanie EÚ.
 
Slovensko bude počas svojho predsedníctva podporovať prehlbovanie Hospodárskej a menovej únie, ktorá pomôže zvýšiť konkurencieschopnosť. Ďalšími dôležitými ekonomickými témami budú rokovania o rozpočte Únie na rok 2017 a budovanie Únie kapitálových trhov.
 
V oblasti budovania digitálneho trhu sa počas predsedníctva zameriame na odstraňovanie bariér digitálnej ekonomiky, zjednodušenie využívania elektronických služieb a prístupu na trh, dostupnosť elektronického obsahu, ako aj vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov.
 
Cieľom slovenského predsedníctva v oblasti migrácie bude predovšetkým napĺňanie politiky ochrany vonkajších hraníc EÚ a integrita schengenského priestoru. Ako predsedajúca krajina sa plánujeme zamerať na pozitívnu agendu, napr. balík predpisov o inteligentných hraniciach, ktorého cieľom je prispieť k boju proti neregulárnej migrácii a urýchliť proces vybavovania cestujúcich s využitím moderných technológií.
 
Jednou z výziev pre Európsku úniu sú ohniská napätia v jej susedstve. Keďže najúčinnejším nástrojom pozitívnej zmeny v tejto oblasti je politika rozširovania EÚ, počas nášho predsedníctva sa zameriame na udržanie dynamiky a dôveryhodnosti tohto procesu.
 
Program a priority slovenského predsedníctva vláda SR predstaví v júni 2016.

 Zdroj:

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Uverejnila MI

Kľúčové slová:
politické vedy

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač