Zaznačte si v kalendári

11. 04. 2016

logo Horizont 2020Druhý polrok 2016 sa do dejín zapíše ako prvá príležitosť, keď Slovensko prevezme od Holandska kormidlo v Rade Európskej únie. Všetky rezorty sa už zapojili do prípravy predsedníckych podujatí pod tajomnou visačkou „SK PRES“.

Aj pre sympatizantov najväčšieho a najvýznamnejšieho programu výskumu a inovácií Horizont 2020 sa chystajú významné podujatia. Cieľom tejto informácie je poskytnúť stručný prehľad aktivít s ich časovým ukotvením, aby ste si ich vedeli preniesť do svojich diárov a sledovať otvorenie registrácií. Ide nám o to, aby ste nezmeškali nič z bohatej horizontovej ponuky v mesiacoch september až december 2016.

Štádium prípravy SK PRES akcií k programu Horizont 2020 je rôzne. Väčšina nosných podujatí sa uskutoční v rámci projektov Horizontu 2020, pričom niektoré sú už v štádiu realizácie, a iné sa len pripravujú.

  •  September odštartuje horizontový maratón konferenciou pre cca 500 účastníkov pod názvom Transition to Green Economy (T2gE). Podujatie pripravuje konzorcium z rezortu životného prostredia a ide o projekt v rámci oblasti „Climate action, environmment, resource efficiency and raw materials“. Bude sa konať v Bratislave v dňoch 6. – 7. septembra 2016. Očakávame, že registrácia sa otvorí v apríli na pripravovanej stránke www.t2ge.eu. Podľa spoľahlivých zdrojov sa okrem konferencie môžete tešiť na prezentáciu posterov a firiem, Green World Exhibition aj tematické exkurzie. Bližšie informácie môžete získať na emaili radoslav.povazan@sazp.sk.
  •  Najmohutnejšou akciou bude tradičný ICT Proposers´ Day (ICT PD 2016) s očakávanými 2500 návštevníkmi. Uskutoční sa v rámci tzv. Slovak Digital Week v dňoch 26. – 27. septembra 2016 v bratislavskej Inchebe. Ide o obrovské matchmakingové podujatie, ktoré by nemali zmeškať výskumníci a inovátori nielen z oblasti IKT oblasti. Okrem stretnutí s potenciálnymi partnermi do projektových konzorcií majú možnosť získať informácie a know-how od zástupcov Európskej komisie a národných kontaktných bodov pre rôzne oblasti programu Horizont 2020. Podujatie pripravuje Európska komisia s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Registrácia by sa mala začať v máji. Webovú stránku zatiaľ podujatie nemá, ale bližšie informácie viete do jej zriadenia získať na www.ideal-ist.eu/event/ict-proposers-day-2016 alebo na jana.cervenakova@minedu.sk.
  • V októbri sa bude v Bratislave konať Bratislava Bioeconomy Conference – The Role of Regions  in the European Bioeconomy (BBC). Aj táto akcia bude projekt Horizontu 2020 v oblasti „Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy“, ktorý je zatiaľ v príprave v rámci rezortu pôdohospodárstva. Širším cieľom konferencie bude zvýšiť povedomie o potrebe implementácie biohospodárstva v regiónoch EÚ. Konferencia sa bude zaoberať aj tým, ako regióny môžu ťažiť z príslušných finančných nástrojov a iniciatív EÚ pri uplatňovaní výskumu a inovácií. Rezervujte si 17. október 2016, prípadné otázky adresujte na peskovic@nppc.sk.
  •  Najväčšia akcia konferenčného typu Re-Industrialisation of the EU 2016 (REinEU2016) očakáva svojich 1000 účastníkov 26. – 28. októbra 2016 v priestoroch Incheby. Ide o podujatie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, podporené z projektu Horizontu 2020 v oblasti „Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing“. Okrem konferencie, výstavy inovatívnych podnikov, posterovej sekcie a návštev progresívnych podnikov v okolí hlavného mesta si nenechajte ujsť veľký matchmaking  počas  druhého dňa podujatia, kde si určite nájdete budúcich partnerov do projektov. Registrácia už je otvorená na stránke www.reineu2016.eu. Kontakt: reineu2016@cvtisr.sk.
  •  Na svoje si prídu aj výskumníci z oblasti sociálnych a humanitných vied. Pripravuje sa pre nich konferencia Social Sciences and Humanities: a New Agenda for Europe´s Challenges (SK PRES SSH) v dňoch 15. – 16. novembra 2016 v Bratislave. Počíta  sa približne s 300 účastníkmi. Aj v tomto prípade  pôjde o projekt v rámci Horizontu 2020 v oblasti „Europe in a Changing World – Inclusive, Innovative and Reflective Societies“. Okrem konferencie bude súčasťou podujatia aj  posterová sekcia venovaná projektom 7. rámcového programu a Horizontu 2020. Bližšie informácie: jana.cervenakova@minedu.sk; alexandra.bitusikova@umb.sk.
  •  Maratón podujatí Horizontu 2020 uzatvára SET Plan 2016 – Central European Energy Conference X (SET Plan 2016 – CEEC X) v dňoch 1. – 2. decembra 2016 v bratislavskom hoteli Double Tree by Hilton pre 500 účastníkov. Podujatie podporené z Horizontu 2020 v oblasti Secure, clean and efficient energy pozostáva z konferenčnej časti, posterovej sekcie a exkurzií. V príprave je webová stránka www.setplan2016.sk. Otvorenie registrácie sa očakáva v auguste. Viac informácií: michaela.masarova@cvtisr.sk
  • Deň pred konferenciou 30. novembra 2016 organizuje Spojené výskumné centrum EÚ – JRC v tých istých priestoroch podujatie Strategic Energy Technologies Inforation System – SETIS, akciu pre 200 účastníkov. DG JRC predstaví svoje aktivity z hľadiska informačného systému SETIS a ďalšie aktivity súvisiacie s inovačným potenciálom Energy Union. Bližšie informácie môžete do spustenia webovej stránky získať na emaili Zuzana.DUTKOVA@ec.europa.eu.
  • Súčasne si 30. novembra 2016 vyhraďte pre medzinárodné partnerské stretnutie matchmaking, ktorý pripravila takisto v  Double Tree by Hilton organizácia Energy Networking4Innovation (N4I). Registrácia na matchmaking je otvorená: www.b2match.eu/networking2016. Kontakt: networking2016@bic.sk

 
Výpočet pripravovaných aktivít momentálne nemožno považovať za finálny, zodpovedá stavu k 7. aprílu 2016.
Okolo každého dátumu sa priebežne nabaľujú paralelné podujatia zaujímavé nielen pre cieľovú skupinu „nosnej“ konferencie. Budeme pre vás tento dynamický vývoj sledovať a o aktualizáciách programov prinesieme informácie.

Zatiaľ sa zaregistrujte do otvorených akcií a ostatné dátumy si zakrúžkujte.

Jana Tomková
Národný koordinátor kontaktných bodov pre Horizont 2020
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
E-mail:  jana.tomkova@cvtisr.sk

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
CVTI SR, konferencie, semináre

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač