Ako sa dostať do Oxfordu?

03. 05. 2016

Ako funguje ľudské telo bola téma prednášky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a viedol ju popredný slovenský profesor fyzikálnej chémie Philipp Kukura, ktorý dnes pôsobí na Oxfordskej univerzite. Poskytol aj recept, ako sa stať úspešným absolventom Oxfordskej univerzity.

logo Televíznej stanice TA 3(27. 04. 2016; Televízna stanica TA 3; Správy; 19.30; por. 1/1; ‑ / Rasťo Iliev)

Moderátorka: „Ako funguje ľudské telo. Tak to bola téma prednášky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a viedol ju popredný slovenský profesor fyzikálnej chémie Philipp Kukura, ktorý dnes pôsobí na Oxfordskej univerzite."

Rasťo Iliev, redaktor: „Desiatky študentov si prišli vypočuť poznatky profesora chémie, ktorý je od nich starší len o pár rokov. Hoci mal syn herca Juraja Kukuru – Philipp vždy bližšie k prírodným vedám ako k umeniu nepredpokladal, že raz bude prednášať po celom svete ako úspešný vedec."

Philipp Kukura, profesor fyzikálnej chémie: „Ja som začal študovať chémiu a celkom ma to bavilo, a potom som to robil ďalej a dnes som na chemickej fakulte."

Rasťo Iliev: „Philipp Kukura žije v zahraničí a domov sa vracia zriedka. Keď ale prišla pozvánka z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského zúčastniť sa na študentskej vedeckej konferencii, neváhal ani minútu."

Philipp Kukura: „Som tu prvýkrát, takže ešte neviem presne, že ako to tu funguje, ale ten pocit čo mám, že každopádne to štúdium, to základné štúdium je tu absolútne vynikajúce."

Rasťo Iliev: „Študentom prednášal o tom, ako funguje ľudské telo. Opäť sa potvrdilo, že ide o jednu z najzložitejších vedeckých oblastí."

Študenti: „Je to dosť vlastne náročná téma, takže je tam veľa informácií, je veľa nových a zaujímavých." „Keďže sme mladí a budeme rozvíjať aj my tie myšlienky, tak sa dostaneme k pravde a možno niečo vybádame nové." „Štúdium nanočastíc je veľmi dôležité teraz."

Rasťo Iliev: „Aj napriek tomu, ale záujem o štúdium prírodných vied na Slovensku klesá."

Ivan Černušák, vedúci Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie: „Máme bohaté kontakty so zahraničím a máme aj výsledky. Ide len o to, aby sme sa aj my snažili to nejakým spôsobom lepšie predať tak, aby nám napríklad neodchádzalo veľa študentov do Čiech."

Rasťo Iliev: „Podľa profesora Černušáka je dôležité najmä to, aby sa potom študenti vrátili pôsobiť späť domov. A aký je recept na to, ako sa stať úspešným absolventom Oxfordskej univerzity?"

Philipp Kukura: „Je to ťažké, ale takisto to nie je rozdiel, či študent ide zo Slovenska, alebo z Nemecka, alebo z Francúzska, to je úplne jedno. Ten študent musí byť dobrý a musí chcieť ísť, a potom sa podľa normálnych okolností nájde cesta."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Medailu sv. Gorazda získal slovenský vedec z Oxfordu Philipp Kukura

Tlač