Balík opatrení EÚ na výraznejšiu krízovú podporu poľnohospodárov

13. 05. 2016

mince a kalkulačka - rozpočet ilustračné fotoTlačová správa Európskej komisie z marca 2016 uvádza balík opatrení ktoré môžu konkrétne a pozitívne ovplyvniť európske poľnohospodárske trhy, a preto mu treba dať šancu. Ide o dodatočný balík mimoriadnych opatrení, ktorý využije všetky nástroje dostupné v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na podporu poľnohospodárov v EÚ a súčasne ochráni vnútorný trh EÚ.

Komisia si uvedomuje rozsiahly a dlhodobý charakter súčasnej krízy v poľnohospodárstve i to, koľko úsilia musia členské štáty vynakladať na podporu svojich poľnohospodárov. To je dôvodom, prečo prichádza s ďalším dôležitým balíkom opatrení. Opatrenia sú veľmi flexibilné, takže členské štáty ich budú môcť využiť čo najlepšie podľa svojej konkrétnej situácie. Podporný balíček sa zameriava hlavne na mliekarenské odvetvie, mliečne výrobky, bravčové mäso ovocie a zeleninu.

Súbor opatrení, ktorý ministrom poľnohospodárstva členských krajín Európskej únie predstavil komisár Hogan, dopĺňa podporný balík v objeme 500 miliónov EUR zo septembra minulého roku a potvrdzuje odhodlanie Komisie v plnom rozsahu splniť svoju úlohu pri podpore európskych poľnohospodárov.

„V záujme poľnohospodárov EÚ som pripravený využiť všetky nástroje, ktoré nám zákonodarcovia zverili, a to tak v podobe krátkodobých, ako aj dlhodobých opatrení. Musíme využiť vhodné nástroje a opatrenia, ktoré poľnohospodárom umožnia vzdorovať nestabilnej situácii a zároveň im poskytnú okamžitú pomoc. Dnešný balík reaguje na situáciu komplexne a pri jeho prijímaní sa zohľadnili všetky návrhy, ktoré sa dali prijať v rámci právnych a rozpočtových limitov, ktoré platia pre nás všetkých. Som presvedčený, že ide o balík opatrení, ktoré môžu spolu s realizáciou celého solidárneho balíka zo septembra konkrétne a pozitívne ovplyvniť európske poľnohospodárske trhy, a preto treba vytvoriť predpoklady na jeho úspech,“ uviedol komisár Hogan na  zasadnutí ministrov poľnohospodárstva v Rade.

V časoch početných kríz a rozpočtových obmedzení Komisia uvoľnila v priebehu dvoch rokov viac ako 1 miliardu EUR vrátane podporného balíka zo septembra 2015 v objeme 500 miliónov EUR. Stojíme pri našich poľnohospodároch a prostredníctvom každodenného vykonávania SPP a výnimočných opatrení im poskytujeme plnú podporu a pomoc v snahe zaručiť fungovanie nášho modelu poľnohospodárstva.

trh s ovocím

 Úplné znenie prejavu komisára Hogana v Rade

Viac informácií o podpornom balíku v objeme 500 miliónov EUR zo septembra 2015

 Celá tlačová správa tu

 Zdroj:

 Tlačová správa EK

 Zdroj obrázkov: Pixabay.com

 Uverejnila: MI

Odbory vedy a techniky:
Pôdohospodárske vedy

Tlač