Bezpečnejšia jazda mladých cyklistov

03. 05. 2016

Edukačná súťažná 3D hra „Bezpečne na bicykli“ je inovatívny projekt podporujúci dopravnú výchovu, ktorú vytvorili nezisková organizácia Terra Grata s podporou Nadácie Volkswagen Slovakia.ilustračná snímka jazdca na bicykli

Online hra „Bezpečne na bicykli“ vedie deti zábavnou formou k osvojeniu si základných vedomostí a návykov v 40 dopravných situáciách, ktoré musí hráč z pozície cyklistu správne prejsť v čo najkratšom čase. „Interaktívna forma dopravnej výchovy má za cieľ výrazne prispieť k reálnemu zníženiu nehodovosti mladých cyklistov,“ zdôraznila Adriana Smolinská z Nadácie.

odovzdávanie oceneniaDo prvého ročníka hry sa zapojili žiaci z 240 škôl z celého Slovenska, ktorí spolu odohrali až 3 904 hier,“ približuje Soňa Kulhányová z Terra Grata. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo na dopravnom ihrisku RMJet v Trnave, ktoré projektovala priamo Terra Grata. Ceny odovzdával národný cyklokoordinátor Peter Klučka a riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky Jozef Halcin, ktorí zdôraznili dôležitosť vzdelávania v dopravnej výchove.

Ocenení boli 10 najlepší žiaci a tri najlepšie školy (Základná škola Matky Alexie v Bratislave, Základná škola pri liečebno-výchovnom sanatóriu Košice – Barca a Piaristická základná škola Františka Hanáka v Prievidzi). V kategórii žiakov sa na prvom mieste umiestnila Adriana Vyskočová z Kátloviec, na druhom mieste skončil Adam Michalec z bratislavskej Základnej školy Matky Alexie a tretie miesto získal Štefan Pagáč zo Základnej školy Zborov nad Bystricou.

Bezpečne na bicykli  –  súťaž

Nadácia Volkswagen Slovakia okrem toho podporuje dopravnú výchovu aj grantovým programom „Bezpečne na cestách“. Vďaka nemu boli podporené dopravné ihriská a vytvorené súbory edukačných hier, aktivít na dopravnú olympiádu a interaktívne rozprávky s tematikou dopravnej bezpečnosti.

 

HRA „Bezpečne na bicykli“ 

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková

Zdroj: Tlačová správa nadácie Volkswagen Slovakia

Ilustračná foto: www.pixabay.com

Foto: Nadácia Volkswagen Slovakia  (Kliknutím na fotky z podujatia, zobrazia sa v plnom rozlíšení)

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
súťaže

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač