Ceny za najlepší komunikačný dizajn

30. 05. 2016

Poznáme víťazov ocenení za najlepší komunikačný dizajn. Národnú cenu si odniesol Boris Meluš za knižnú edíciu Rudolf Sloboda. Autor sa snažil spisovateľov štýl tvorby pretaviť do obalov kníh. Porota ocenila aj zvučky Jednotky a Dvojky RTVS.

logo Televíznej stanice STV 1(28. 05. 2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 18/23; Iveta Gombošová, Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Poznáme víťazov ocenení za najlepší komunikačný dizajn. Národnú cenu si odniesol Boris Meluš za knižnú edíciu Rudolf Sloboda. Autor sa snažil spisovateľov štýl tvorby pretaviť do obalov kníh. Porota ocenila aj zvučky Jednotky a Dvojky RTVS."

Iveta Gombošová, redaktorka: „Ceny za najlepší komunikačný dizajn sa udeľujú od roku 1993. Tento rok medzinárodná porota vyberala spomedzi stotridsaťdva finálových prác. Národnú cenu si odniesol grafický dizajnér Boris Meluš za dizajn kníh spisovateľa Rudolfa Slobodu."

Boris Meluš, grafický dizajnér: „To sú knihy, ktoré ľudia už poznajú tie texty. Takže tá ambícia bola aktualizovať dizajn aj pre nejaké mladšie publikum, ktoré vlastne možno to ešte predtým nečítal. Dizajn vychádza trošku alebo reflektuje aj takú tú vecnosť tých Slobodových textov, že nie je to nejaké prezdobené, je to úplne bazálna vec tak, ako on vecne písal. Takže je to iba jednoduchá čiernobiela tlač na farebnom papieri a v podstate tá sadzba vnútri je úplne jednoduchá takisto."

Iveta Gombošová: „Okrem hlavnej ceny udelila porota aj ceny v ďalších siedmich kategóriách. Cenu za komunikačný dizajn získala aj RTVS a to za nový kreatívny koncept identu programových služieb Jednotky a Dvojky."

Pavel Choma, člen poroty: „Porota bola prekvapená úrovňou tejto prezentácie a tohto manuálu, dizajn manuálu Slovenskej televízie. Vysoko ocenila výtvarnú grafickú úroveň, nápaditosť, čistotu štýlu tejto prezentácie a hlavne teda tej aplikácie v živote televízie tak, ako sme ju mohli ako bežne pozorovať."

Iveta Gombošová: „Porota zároveň dodáva, že pri takomto diele je dosah práce dizajnéra zvlášť rozsiahly, nakoľko výsledok jeho práce vidia milióny ľudí denne."

Daša Matušíková, marketingová riaditeľka RTVS: „Celý projekt prípravy nového komunikačného dizajnu trval trištvrte roka. Robilo na ňom skoro dvadsaťpäť ľudí. Musím spomenúť, že aj spoluautor celého konceptu je aj česká agentúra Oficina."

Iveta Gombošová: „Všetky práce autorov budú vystavené v Hurbanových kasárňach v Slovenskom múzeu dizajnu do desiateho júla."

 Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač