Do Smoleníc zavíta generálna riaditeľka UNESCO

04. 05. 2016

Irina Bokova

Generálna riaditeľka Organizácie Spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO) Irina Bokovová navštívi Slovensko. Prijala pozvanie predsedu SAV a v  kongresovom centre v Smoleniciach sa stretne s pozvanými hosťami.

Svet, do ktorého ste prišli, nie je ideálny, ale len s Vašou účasťou bude lepší!“ S týmto posolstvom prichádza 5. mája na Slovensko generálna riaditeľka UNESCO Irina Boková. Okrem iných prijala aj pozvanie predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka a v piatok 6. mája popoludní sa v kongresovom centre v Smoleniciach stretne s pozvanými hosťami pri okrúhlom stole nazvanom Kreativita a inovácie v teórii a v praxi.

Irina Bokova sa narodila 12. júla 1952 v Sofii. Stala sa generálnou riaditeľkou UNESCO od 15. novembra 2009 a znovu ju zvolili na tento post v roku 2013. UNESCO je organizáciou systému OSN, ktorá sa venuje problematike spoločenských, základných a prírodných vied. Ide najmä o koordináciu hlavných programov a pomoc členským krajinám pri využívaní vedy v duchu hlavného poslania UNESCO – zachovania mieru budovaním vedomostnej spoločnosti, založenej na tolerancii, rovnoprávnosti  a rešpektovaní ľudských práv.

UNESCO podporuje a obhajuje rozvoj vedy, pretože zložitosť výziev, ktorým svet čelí  na ňu kladie vysokú zodpovednosť. Veda pomáha pri riešení zložitých problémov spojených s udržateľnosťou,  znižovaním rizika  prírodných katastrof, využitím a ochranou zdrojov vody, energetickej bezpečnosti a aplikáciou integrovaných sektorových politík založených na najlepších dostupných vedeckých poznatkoch.

Ešte pred okrúhlym stolom v Smoleniciach bude mať Irina Boková v piatok o 10.00 hod. verejné vystúpenie v Aule Univerzity Komenského v Bratislave na tému: Posilnenie postavenia mládeže, podpora rozmanitosti, kde rozoberie okrem iného otázky či dokáže kultúrny odkaz ľudstva eliminovať extrémizmus a či vedie rôznorodosť k uniformite.

 

Tlačová správa, v  Bratislave 3. mája 2016
PhDr. Stanislav Ščepán, vedúci  referátu pre komunikáciu a médiá

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovenská republika

 

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač