Európske univerzity sú pesimistické ohľadom svojho priestoru na inovácie

20. 05. 2016

pokrývka hlavy - symbol študentov univerzítVzdelávanie na vysokých školách sa v celosvetovom meradle mení a európske inštitúcie sa zhodujú v tom, že Európa by v tomto ohľade mala držať krok. Medzi vysokými školami vzrastá konkurencia, študenti majú možnosť získať titul v zahraničí a mnohí to využívajú. Svetovo preslávené školy ako Harvard či New York University dokonca otvárajú svoje vzdelávacie centrá v iných krajinách.

Sú tradičné európske vysoké školy dostatočne inovatívne na to, aby boli schopné obstáť v takomto konkurenčnom boji? Odpoveď by mohla poskytnúť trojročná štúdia financovaná Európskou komisiou a vedená RAND Europe a University of Maastricht. Vo svojej štúdii skúmali 47 škôl v deviatich rôznych krajinách EÚ. Väčšina škôl sa zhoduje v tom, že inovácia ich inštitúcie je nutná, no súčasné tempo zmien je príliš pomalé.
Vyvodenie záverov naprieč vysokými školami v EÚ je náročné, najmä vzhľadom na rozmanitosť systémov európskych krajín. Iná je situácia v Británii či Francúzsku, kde majú univerzity pomerne voľnú ruku pri tvorbe študijných osnov. Školy na Slovensku a vo Švédsku sú v tomto smere obmedzované.   Samozrejme, medzi krajinami existujú značné rozdiely aj vo financovaní škôl.

Štúdia vyzdvihuje niekoľké príklady inovácií, ktoré možno realizovať bez ohľadu na financie a krajinu, o ktorú sa jedná. Príkladom je virtuálny kampus španielskej University of Alicante alebo Anglia Ruskin University v Británii, ktorá poskytuje pracovne zamerané programy.


Viac sa môžete dočítať tu.    

Zdroj:

SLORD

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač