Finančná pomoc pre doktorandov a mladých vedcov

11. 05. 2016

Univerzita Komenského v Bratislave aj tento rok podporila takmer 300 projektov za necelých 300‑tisíc EUR.

logo Rozhlasová stanica FM(10. 05. 2016; Rozhlasová stanica FM; Správy; 12.00; por. 3/4;  Andrea Kozinková)

Andrea Kozinková, moderátorka: „Doktorandi a mladí vedci do 30 rokov dostali finančnú pomoc. Univerzita Komenského v Bratislave aj tento rok podporila takmer 300 projektov za necelých 300‑tisíc EUR. Uspela aj Radana Gurecká z Lekárskej fakulty. Zaoberá sa poruchami metabolizmu, tzv. metabolickým syndrómom u stredoškolákov z Bratislavského kraja."

Radana Gurecká, Lekárska fakulta UK: „Tento grant som si podala na stanovenie špecifických markerov rizika kardiovaskulárneho práve v tejto populácii. Ten metabolický syndróm z posledných zistení, začína sa to prejavovať už aj u mladistvých na základných, stredných školách, je to veľmi časté. Vlastne zahrňujeme sem viacero faktorov ako obezita, vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol, tiež nábeh na cukrovku."

Andrea Kozinková: „V priemere každý z podporených projektov dostal 950‑eurový grant. Rektor Karol Mičieta hovorí, že ide skôr o symbolickú sumu na rozbeh vedeckej činnosti."

Karol Mičieta, rektor UK: „Je to nielen tá podpora, aby mladí ľudia vedeli zorganizovať si svoju prácu, aby sa naučili písať projekt, aby sa dokázali v európskom priestore presadzovať."

Andrea Kozinková: „Univerzita udelila granty už po dvadsiaty raz. Najviac projektov prišlo aj tento rok z Prírodovedeckej fakulty."


Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

 

Kľúčové slová:
projekty

Odbory vedy a techniky:
Iné

UK podporila mladých vedcov sumou 273 760 EUR

Tlač