Generálna riaditeľka UNESCO sa v rámci návštevy Slovenska stretla aj s ministrom školstva

09. 05. 2016

Generálna riaditeľka UNESCO Irina Bokovová sa v rámci návštevy Slovenska stretla aj s ministrom školstva Petrom Plavčanom. Obaja partneri diskutovali aj  o boji proti intolerancii a násiliu, ktorý je súčasťou novej agendy v oblasti vzdelávania do roku 2030. To je práve pod patronátom UNESCO.

logo Rádia Lumen(07. 05. 2016; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 5/24; Monika Majerová)

Monika Majerová, moderátorka: „Generálna riaditeľka UNESCO Irina Bokovová sa v rámci návštevy Slovenska stretla aj s ministrom školstva Petrom Plavčanom. Obaja partneri diskutovali aj  o boji proti intolerancii a násiliu, ktorý je súčasťou novej agendy v oblasti vzdelávania do roku 2030. To je práve pod patronátom UNESCO."

Peter Plavčan (nom. SNS), minister školstva: „Zhodli sme sa na tom, že máme spoločné prieniky hlavne v tej oblasti, ktorá sa týka boja proti intolerancii, násiliu."

Monika Majerová: „S Irinou Bokovovou rokovali aj členovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Ich spolupráca by sa mohla týkať dvoch oblastí, a to vody a cestovného ruchu. Stretnutie vyústi do prípravy memoranda o spolupráci medzi UNESCO-m a komorou. Hovorí predseda komory Peter Mihók, ktorý ju podpíše pri návšteve v Paríži."

Peter Mihók, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory: „Hlavným cieľom tohto stretnutia bolo vlastne diskutovať o rámci budúcej spolupráce medzi UNESCO-m a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, pretože UNESCO má mimo teda svojho základného poslania, ktoré smeruje do kultúry, vzdelávania, aj témy, ktoré sa dotýkajú rozvoja podnikania."

Monika Majerová: „Včera podvečer diskutovala šéfka UNESCO za okrúhlym stolom aj so zástupcami Slovenskej akadémie vied na tému Kreativita a inovácie v teórii a praxi. Z rúk predsedu Akadémie vied Pavla Šajgalíka si prevzala najvyššie vyznamenanie SAV, zlatú medailu."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Odbory vedy a techniky:
Iné

Zlatá medaila SAV Irine Bokovej
Do Smoleníc zavíta generálna riaditeľka UNESCO

Tlač