Generálny riaditeľ Európskej vesmírnej agentúry prednášal na STU

06. 05. 2016

Dňa 5. mája 2016 privítal generálneho riaditeľa Európskej vesmírnej agentúry (ESA) Johanna-Dietricha Wörnera, ako aj ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana na pôde Slovenskej technickej univerzity rektor Robert Redhammer. Slovensko sa stalo „spolupracujúcim štátom“ ESA.  Naši vedci sa tak môžu intenzívnejšie zapájať do výskumných projektov ESA. STU má už dva „vesmírne“ projekty.

plaketa pre gen. riad. ESA Johanna-Dietricha Wörnera Európska vesmírna agentúra (ESA) je medzivládna organizácia s cieľom podporovať a propagovať výskum vesmíru a vesmírnych technológií v jej členských, resp. spolupracujúcich štátoch. Po americkej NASA a ruskej ROSKOSMOS je treťou najvýznamnejšou vesmírnou agentúrou sveta a najväčšou výskumno-vývojovou organizáciou Európy. ESA bola založená v r. 1975 podpísaním medzivládneho Dohovoru o založení Európskej vesmírnej agentúry so sídlom v Paríži a s technologickými centrami v Španielsku, Holandsku, Nemecku, Taliansku.
Od roku 2015 je tvorená 22 členskými štátmi. Medzi hlavné aktivity ESA patria: Vedecko-výskumná činnosť v oblasti fundamentálnej fyziky, astronómie a astrofyziky, výskum slnečnej sústavy a pod. Vzdelávacia činnosť prostredníctvom programu pre študentov stredných i vysokých škôl. Technologický vývoj v oblastiach telekomunikácií, satelitnej navigácie, diaľkového pozorovania Zeme, nosných rakiet, pilotovanej kozmonautiky a inžinierskej a operačnej činnosti. Svoj kozmodróm má ESA v štáte Francúzska Guyana v Južnej Amerike.

Počas svojej návštevy sa Johann-Dietrich Wörner stretol so štátnym tajomníkom MZVaEZ SR Lukášom Parízekom. Návšteva pokračovala stretnutím s ministrom školstva Petrom Plavčanom a rektorom STU Robertom Redhammerom na pôde univerzity. Rektor Redhammer odovzdal hosťovi čestnú Plaketu STU.
Popoludní o 14.00 hodine sa riaditeľ ESA stretol so študentmi a verejnosťou. V aule Dionýza Ilkoviča predniesol prednášku o cieľoch ESA, najmä o aktuálnom projekte vybudovania stálej medzinárodnej výskumnej základne na Mesiaci – Moon Village. STU si za miesto pre svoju prednášku vybral samotný Johann-Dietrich Wörner, keď pôsobil ako profesor a rektor Technische universität Darmstadt, obe školy úzko spolupracovali.gen. riad. ESA Johann-Dietrich Wörner

Podľa vyjadrení Johanna-Dietricha Wörnera na prednáške, výskum a využívanie vesmíru je činnosť, na ktorej sa podieľa už viac než 70 krajín sveta. Hoci pre Slovensko je najdôležitejšia spolupráca v rámci Európy, a špeciálne v rámci krajín V4, viaceré iniciatívy sa koordinujú aj priamo v OSN. Tiež vzniká množstvo projektov v rámci bilaterálnych vzťahov, a to od malých krajín až po tradičné kozmické veľmoci. Obsahom prednášky boli hlavne informácie o aktivitách a programoch ESA s väzbou na slovenský výskumno-vývojový potenciál,  ako aj  koncept projektu „Moon Village“ o vybudovaní výskumnej základne na Mesiaci. Tento koncept má odvážnu víziu pre nové využitie vesmíru. Jeho vízia znie: Vybudovať permanentnú základňu na Mesiaci, ktorá by bola otvorená nielen pre všetky štáty EÚ, ale pre všetky štáty sveta. Prítomnosť ľudstva na Mesiaci by znamenal formou základne Moon Village  veľký pokrok  vo výskume vesmíru. Projekt Európskej vesmírnej agentúry by sa mal stať realitou o dvadsať rokov. V diskusii odznelo vyše 20 otázok,  buď cez pripravenú aplikáciu alebo aj priamo v sále. Týkali sa napríklad aj spolupráce ESA s Čínou, Ruskom a Japonskom, ale zazneli aj otázky typu, ako sa stať astronautom a aká je možnosť pracovať v  ESA. Ako odznelo na prednáške, ESA je inštitúcia, ktorá je otvorená kooperácii, a to nielen so spomínanými krajinami.

Slovensko podpísalo Dohodu o spolupráci s ESA ešte v roku 2010. Tento rok v januári dohodu ratifikoval prezident SR Andrej Kiska a Slovensko sa stalo tzv. Európskym spolupracujúcim štátom. Slovenským študentom, vedcom ale aj firmám sa otvorili väčšie možnosti zapojiť sa do tendrov, stáži a grantových programov Európskej výskumnej agentúry. Vedci z STU už túto šancu využili a v grantovej súťaži agentúry aktuálne uspeli s dvoma projektmi.zľava: minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan, gen. riad. ESA Johann-Dietrich Wörner, rektor  STU Robert Redhammer

Prvý projekt Space for Education, Education for Space má pripraviť program vzdelávania odborníkov pre vesmírny výskum. Víziou je otvoriť na univerzite intenzívny kurz, prípadne spustiť 2. stupeň štúdia, so zameraním na vesmírne technológie a výskum. Takýto vzdelávací program neponúka žiadna slovenská univerzita. „Spolupracujúci štát“ Slovensko sa stane plnoprávnym členom ESA pravdepodobne v roku 2020. Vtedy sa krajine otvoria ďalšie možnosti čerpania financií určených na výskum a absolventi kurzu budú žiadaní. Kurz či študijný program by pripravil odborníkov nielen pre univerzity a vedecké inštitúcie, ale aj pre firmy, ktorým sa otvoria nové možnosti podnikania a výroby. Program má študentov pripraviť aj na výskum realizovaný vo vesmíre.

V druhom projekte (Radiation Induced Terahertz Wave and Power Generation in Magnetic Microwires) vedci STU hľadajú nový koncept získavanie elektrickej energie z alfa častíc, ktoré sú vo veľkom množstve prítomné vo vesmíre, ale aj v jadrových reaktoroch po jadrovej reakcií.

Oba projekty riešia tímy vedcov Fakulty elektrotechniky a informatiky STU.

„Vítame posun výskumného programu Európskej vesmírnej agentúry do oblastí s praktickým využitím. Tým sa aj pre univerzitu vytvárajú možnosti užšej spolupráce a príležitosť zvýšiť počet spoločných projektov. Potenciál vidíme najmä v oblasti satelitných komunikačných systémov, satelitnej navigácie, šifrovania, diaľkového pozorovania zemského povrchu, ale aj vývoja nových materiálov použiteľných vo vesmíre,  v oblasti elektroniky či tvorby špecializovaného softvéru. Absolútne dôležitou je pritom špičková kvalita a spoľahlivosť technických riešení,“ povedal rektor STU Robert Redhammer.

Sprievodný blok podujatia patril Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Bol to grantový program PECS a slovenské výskumné a vývojové organizácie, ako aj príležitosti na stáže a študentské programy v Európskom vesmírnom priestore.

Dňa 1. 1. 2016 bol uvedený do prevádzky nový Slovenský kozmický portál, na ktorom sú komplexne spracované témy a informácie o aktuálnom dianí v oblasti SPACE v Slovenskej republike. 

Návšteva generálneho riaditeľa ESA na Slovensku súvisí aj s blížiacim sa slovenským predsedníctvom Rade EÚ v druhom polroku 2016.  Preto bude úloha Slovenska v nasledujúcom období mimoriadne dôležitá. Ako sa vyjadril na tlačovej besede Johann-Dietrich Wörner, aj  vďaka Slovákom pokročíme pri vývoji a vypracovaní konečnej podoby jednotnej európskej stratégie. ESA spolupracuje na základe rámcovej dohody aj s Európskou úniou na vybraných projektoch – globálnom navigačnom systéme Galileo a na projekte monitorovania životného prostredia na Zemi Copernicus. Intenzívnejšia spolupráca Európskej únie a Európskej vesmírnej agentúry bude jednou z hlavných tém predsedníctva.

Kliknutím na foto v texte zobrazí sa v plnom rozlíšení

Súčasťou podujatia bola aj výstava posterov. (Fotogaléria pod textom)

Pozrite si video Moon Village:


Zdroje:

Tlačová správa STU

Slovenský kozmický portál

Video: http://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2016/02/ESA_Euronews_Moon_Village

Prednáška

Spracovala: M. Izakovičová

Foto: Z. Vetrecin Čeplíková
Fotogalériu spracoval J. Laštinec

Ďalšie informácie:

Brífing P. Plavčana a generálneho riaditeľa ESA J. Wörnera, ktorý sa uskutočnil po skončení prednášky generálneho riaditeľa Európskej vesmírnej agentúry (European Space Agency – ESA) o vesmírnych aktivitách a projektoch Johana-Dietricha Wörnera.

http://www.teraz.sk/slovensko/nazivo-brifing-plavcan-worner/195271-clanok.html

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Európa vybuduje vedeckú základňu na Mesiaci

Tlač