Granty Univerzity Komenského

16. 05. 2016

Univerzita Komenského rozdala granty za takmer tristotisíc (274 000) eur. Pre jedného mladého vedca je to v priemere deväťstopäťdesiat eur. Niektorým preto peniaze nestačia. Podľa  rektora univerzita vytvára predovšetkým zázemie na ich výskum.

logo Televíznej stanice STV 1(15. 05. 2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 19/23; Kristián Čekovský, Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Identifikácia ľudí na základe chôdze či efektívnejšie podávanie liekov na tlak. Univerzita Komenského rozdala tento týždeň granty za takmer tristotisíc (274 000) eur. Pre jedného mladého vedca je to v priemere deväťstopäťdesiat eur. Niektorým preto peniaze nestačia. Podľa rektora univerzita vytvára predovšetkým zázemie na ich výskum."

Kristián Čekovský, redaktor: „Podľa doterajších výskumov je najlepší čas pre užívanie liekov na krvný tlak ráno. Michal Radik, ktorý je doktorand na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského, si však myslí, že pre niektorých ľudí by mohlo byť vhodnejšie, ak by lieky užívali pred spaním, čo by mohlo zabrániť napríklad infarktom."

Michal Radik, doktorand na Farmaceutickej fakulte UK: „Množstvo terapií nezohľadňuje biorytmy jednotlivých ľudí, lebo vieme, že môžu ľudia pracovať na nočné zmeny. No a to je cieľom, aby sa teda predišlo zbytočným komplikáciám, aby sme vedeli napasovať terapiu každému pacientovi zvlášť."

Kristián Čekovský: „Doterajší výskum sa venoval podávaniu liekov potkanom."

Michal Radik: „Mal som tu asi sto potkanov a boli to potkany spontánne hypertenzné. Čiže oni sa už narodili s vyvinutým vysokým krvným tlakom, aby sme teda videli, či tá terapia mala nejaký efekt."

Kristián Čekovský: „Potkanom odobral vzorky orgánov, najmä srdca. Aby ich mohol ďalej skúmať, potrebuje financie na materiál či chemikálie. Podal si preto žiadosť o grant, v ktorej vyplnil maximálnu sumu tritisíc eur. Univerzita ho podporí sumou tisíc eur. Len pre porovnanie, približne toľko stojí stovka potkanov. Projekt tak bude musieť okresať. Univerzita Komenského udelila tento týždeň granty pre dvestoosemdesiatosem projektov. Priemerná suma pre jedného vedca je deväťstopäťdesiat eur."

Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave: „Ide o v podstate veľmi symbolickú časť. Napriek tomu je to pomerne vysoká čiastka pre univerzitu, lebo je to tristotisíc eur."

Kristián Čekovský: „Podľa rektora škola dáva mladým vedcom predovšetkým zázemie pre ich výskum. Univerzita Komenského len prednedávnom otvorila vedecký park za dvadsať miliónov eur. Až polovica z tejto sumy išla do moderného vybavenia laboratórií. Aj vďaka vedeckému parku začína na univerzite fungovať takzvaný interdisciplinárny výskum. To znamená, že na jednom projekte budú môcť spolupracovať študenti z rôznych odborov, napríklad právnik s biológom. Ak každý z nich prinesie do výskumu svoje poznatky a pohľad, môže byť jeho výsledok viac reálny."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
vysoké školy, výskum

Odbory vedy a techniky:
Iné

Finančná pomoc pre doktorandov a mladých vedcov
UK podporila mladých vedcov sumou 273 760 EUR

Tlač