Historici chcú v školách viac dejepisu

13. 05. 2016

Historici poslali Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR výzvu, aby do učebných osnov pridalo viac hodín humanitných a spoločenských vied. Mladí ľudia podľa nich strácajú prehľad o tom, ako sa vyvíjalo Slovensko. Predseda Slovenskej historickej spoločnosti Dušan Kováč hovorí, že mladí ľudia sú excelentní v ovládaní informačných technológií, ale spoločnosti a jej pohybom nerozumejú.

Televízna stanica STV 1_logo(12. 5. 2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 10/25; Dominika Kusá, Janette Štefánková, Viliam Stankay)

Janette Štefánková, moderátorka: „Žiaci v slovenských základných školách majú najmenej hodín dejepisu v celej Európskej únii. Ich vedomosti o histórii sú povrchné, deti mnohé vážne udalosti zľahčujú. Historici žiadajú zmenu."

Viliam Stankay, moderátor: „Ministerstvu školstva poslali výzvu, aby do učebných osnov pridalo viac hodín humanitných a spoločenských vied."

Janette Štefánková: „Rezort zmeny plánuje, zatiaľ nevie odkedy."

Dominika Kusá, redaktorka: „Soňa Spáčilová učí dejepis na Základnej škole v Skalici. Na druhom stupni majú len deviataci dve hodiny dejepisu týždeň. Piataci, šiestaci, siedmaci a ôsmaci majú dejepis len raz do týždňa. Rovnako je to vo všetkých základných školách na Slovensku. Za štyridsaťpäť minút majú učitelia prebrať so žiakmi novú látku, aj s nimi napísať písomky či ich vyskúšať."

Soňa Spáčilová, učiteľka dejepisu, ZŠ v Skalici: „Tie hodiny dejepisu jednoducho tá dotácia je slabá. Ja by som si pridala určite pár hodín, najlepšie by bolo, ja neviem, minimálne dva   trikrát."

Dominika Kusá: „Učiteľka hovorí, že za krátky čas, ktorý so žiakmi trávi, nedokáže prebrať látku do hĺbky. Nenahrádza to ani praktické vyučovanie. Žiakov Sone Spáčilovej napríklad učivo o druhej svetovej vojne nezaujalo. Hrôzy tohto obdobia vraj neraz zľahčujú. Učiteľka hovorí, že keď s nimi navštívila vyhladzovací tábor v Osvienčime, kde nacisti zavraždili vyše milióna ľudí, s jej žiakmi to nepohlo."

Soňa Spáčilová: „Celkom dosť boli také otrlé, že sa im to zdalo byť málo, že doškriabané steny sa im zdali byť málo."

Dominika Kusá: „Podľa historikov mladí ľudia strácajú prehľad o tom, ako sa vyvíjalo Slovensko. Predseda Slovenskej historickej spoločnosti Dušan Kováč hovorí, že mladí ľudia sú excelentní v ovládaní informačných technológií, ale spoločnosti a jej pohybom nerozumejú. Dôkazom je podľa neho aj úspech extrémistickej Ľudovej strany Naše Slovensko v marcových voľbách do Národnej rady."

Dušan Kováč, predseda Slovenskej historickej spoločnosti: „Podliehajú rôznym vodcom, rôznym ideológiám. Keď dostanú nejakú jasnú demagógiu, keď im povedia "Odstránim nezamestnanosť," tak ho volia. Vzdelaný človek a mladý človek povie "Toto, čo ten človek sľubuje, nie je možné.""

Dominika Kusá: „Historici žiadajú ministerstvo školstva, aby pridalo do vyučovania viac hodín humanitných a spoločenských vied. Podľa ministra školstva premenu vzdelávanie sľubuje programové vyhlásenie vlády. Rezort plánuje posilniť občianske vzdelávanie."

Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (nominant SNS): „V rámci okrúhlych stolov budú pripravené pracovné skupiny, ktoré takisto sa budú zaoberať aj obsahom vzdelávania v rámci dejepisu, slovenska jazyka a literatúry tak, aby sa tam tieto témy objavili v primeranom rozsahu a častejšie."

Dominika Kusá: „Na otázku, kedy budú mať žiaci viac hodín dejepisu, rezort školstva odpovedal, že o navýšení počtu hodín je predčasné hovoriť."  

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o

(MB)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy , Humanitné vedy

Tlač