Informačný deň v oblasti Zdravie, demografické zmeny a kvalita života Horizontu 2020

04. 05. 2016

Informačný deň banner

Dňa 4. mája 2016 (streda) sa v Centre vedecko-technických informácií SR, konferenčná miestnosť na 2. poschodí, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, uskutočnil Informačný deň v oblasti Zdravie, demografické zmeny a kvalita života Horizontu 2020.
Seminár bol venovaný výzvam na roky 2016/17, aktuálnej problematike personalizovanej medicíny a  o skúsenostiach riešiteľa a hodnotiteľa projektov.

Témy prednášok:

Výsledky výziev 2014 – 2015 prezentovala  Iveta Hermanovská, NCP pre Zdravie ERC a MSCA
Výzvy v oblasti SC 1 2016 – 2017 uviedol Grigorij Kogan, Európska komisia
Medzinárodné konzorcium pre Personalizovanú medicínu predstavil Richard Imrich, Národný delegát pre Zdravie´
Úspešný projekt prezentoval Jozef Rovenský
Rady hodnotiteľa uviedla Oľga Pecháňová

Program 

Prednášky boli naživo prenášané a nahrávané do 11.30 hod. (odkaz  na nahrávku bude zverejnený na webovej stránke Horizont 2020).

Zdroj:CVTI SR, HORIZONT 2020

Uverejnila: MI

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy , Iné

Tlač