Inovačný radar

25. 05. 2016

obálka publikácieEurópska komisia vydala správu, ktorá sa zameriava na identifikáciu inovácií s vysokým potenciálom v oblasti informačných a komunikačných technológií projektov 7. RP, CIP a H2020, ako aj identifikáciu kľúčových organizácií pri presadzovaní  týchto inovácií na trh.

Každý rámcový program Európskej komisie predstavuje významný podiel výdavkov na výskum a vývoj v Európe. Mnoho projektov 7. RP určite  produkuje špičkové technológie a významné percento týchto technológií by mohlo byť komerčne využitých. Avšak existuje názor, že nie všetky tieto technológie a inovácie s komerčným potenciálom  sa dostali na trh. Otázka je, prečo? Inovácia Radar (IR) je podporná iniciatíva, ktorá sa zameriava na identifikáciu inovácií s vysokým potenciálom v oblasti informačných a komunikačných technológií projektov 7. RP, CIP a H2020 ako aj identifikácia  kľúčových organizácií pri presadzovaní  týchto inovácií na trh. Predkladaná správa správa  dokumentuje podrobnosti metodiky IR a výsledky jej prvého použitia. Výsledky otvorili priestor pre značný počet využitia noviniek z oblasti  informačných a komunikačných technológií v projektoch 7. RP.

V priemere existujú takmer dva nové alebo podstatne zlepšené výrobky alebo služby vyvinuté v rámci každého projektu ICT 7. RP. Je však potrebné na nich ešte popracovať pri ich  uvedení na trh, aby sa  naplno  využíval ich komerčný potenciál.

Táto správa bola spracovaná v rámci trojročného výskumného projektu v oblasti európskej politiky inovácií pri prechode na digitálne technológie (EURIPIDIS).

porovnávací graf z publikácie: Inovátori podľa krajín

Kliknutím na graf zobrazí sa v plnom rozlíšení

Zdroj:

De Prato, G., Nepelski, D. and Piroli, G. (2015). Innovation Radar: Identifying Innovations and Innovators with High Potential in ICT FP7, CIP & H2020 Projects. JRC Scientific and Policy Reports – EUR 27314 EN. Seville: JRC-IPTS

Publikáciu si môžete stiahnuť  cez EU Bookshop

Preložila a spracovala M. Izakovičová

Kľúčové slová:
informačné a komunikačné technológie , inovácie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač