Ján Tkáč – Vedec roka SR 2015 v Slovenskom rozhlase

12. 05. 2016

Ján Tkáč  ako  laureát ocenenia Vedec roka, jeho aktuálneho devätnásteho ročníka, bol hosťom relácie K veci v štúdiu Rádia Slovensko.

logo Rádia Slovensko(10. 05. 2016; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18:18; por. 3/3; Michal Katuška, Michal Katuška)

Michal Katuška, moderátor: „Ján Tkáč    meno, ktoré si symbolicky zapísalo do akademickej obce. Ide totiž o laureáta ocenenia Vedec roka jeho aktuálneho devätnásteho ročníka. Ján Tkáč pracuje v Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied. No, a najbližšie minúty je hosťom K veci priamo v štúdiu Rádia Slovensko, ktorého v tejto chvíli vítam. Dobrý večer, ďakujem, že ste prišli."

Ján Tkáč, Chemický ústav Slovenskej akadémie vied (hosť v štúdiu): „Dobrý večer prajem, ďakujem za pozvanie."

Michal Katuška: „Pán Tkáč, v prvom rade vám gratulujem za získanie ocenenia. Ja som v úvode teda povedal, že ste sa zapísali symbolicky. Znamená to... Tým som chcel vyjadriť len to, že už vás určite poznajú, aj vaša práca je známa aj pred týmto obdobím. Ocenenie ste získali za     ja to teraz prečítam     za využitie nanotechnológií pri konštrukcii rôznych zariadení aplikovateľných v oblasti glykomiky a diagnostiky rozličných ochorení, vrátane rakoviny prostaty. Prosím vysvetlite, ako môže nanotechnológia pomôcť pri diagnostike ochorení."

Ján Tkáč: „Tak v našej práci sa snažíme o to pochopiť vlastne funkciu komplexných cukrov, ktoré nazývame glykány pri rôznych fyziologických alebo patologických procesoch, čo sú rôzne ochorenia. Častokrát je potrebné pri analýze nejakých reálnych vzoriek, vzoriek krvi od pacienta analyzovať veľmi nízke množstvá biomarkerov v krvi. Preto je potrebné, aby táto analýza, analýza týchto komplexných cukrov glykánov bola veľmi citlivá. Nanotechnológie sú v súčasnosti veľmi progresívne sa rozvíjajúca vedná oblasť, ktorá môže v podstate naozaj významným spôsobom zvýšiť citlivosť takýchto zariadení a napomôcť nám a v podstate identifikáciu rôznych ochorení vo veľmi skorom štádiu."

Michal Katuška: „V akom štádiu je vlastne tento váš výskum? Je to už posunutie od toho základného výskumu? Ja som čítal, že ste už v celkom pokročilej fáze a že by ste už na malej vzorke mohli testovať tieto veci aj na pacientoch. Je to tak?"

Ján Tkáč: „Snažíme sa o úzku spoluprácu s lekármi, ktorí nám môžu dodať naozaj reálne vzorky, vzorky od pacientov s rozličnými ochoreniami. V minulosti sme analyzovali autoimunitné ochorenie, akým je artritída, systémová skleróza. Momentálne máme spoluprácu s urologickou klinikou v Trenčíne s pánom doktorom Sokolom. Máme od neho vlastne vzorky od pacientov s rakovinou prostaty. A v súčasnosti sa začíname zaoberať aj možnosťami využitia týchto našich techník aj v analýze istého typu leukémie."

Michal Katuška: „Čiže veľký úspech. Dovoľte mi teraz trošku pôjdeme ďalej. Ja o vás viem, že ste pôsobili sedem rokov mimo Slovenska, že ste boli vo Švédsku a boli ste vo Veľkej Británii, kde ste pracovali aj v známom Oxforde. Teraz sa vás ale nechcem spýtať na skúsenosti z tohto pôsobenia, ale sedem rokov je veľmi veľká doba, keď ste odišli zo Slovenska a prišli. O slovenskej vede sa často hovorí, že nie je v dobrom stave, že nie sú dobré podmienky. Ale na druhú stranu, každá jedna vláda má v programovom vyhlásení napísané, že je to pre ňu priorita. Vy ste sedem rokov boli preč. Takže ste dosiahli... Získali ste odstup. Čo za sedem rokov sa zmenilo v slovenskej vede, keď ste sa vrátili?"

Ján Tkáč: „V podstate, keď som sa vrátil, to bolo v roku 2009, tak si myslím, že za tých sedem rokov sa toho nezmenilo až tak veľa. Naozaj tešil som sa na ten návrat na Slovensko. Tešil som sa na návrat na Chemický ústav SAV. Chcel som si vlastne vytvoriť vlastnú skupinu, ale zo začiatku to bolo veľmi ťažké. Ten, ten prvý, prvý polrok tie začiatky boli veľmi ťažké, pretože tému, ktorú som chcel robiť, na tú vlastne náš ústav nebol, nebol veľmi pripravený. Zhodou okolností vtedy boli vypísané prvé výzvy štrukturálnych fondov a podarilo sa nám získať naozaj kvalitnú infraštruktúru, s ktorou to bolo teda oveľa veselšie."

Michal Katuška: „Takže vám pomohli eurofondy. Dá sa povedať, že aspoň to zázemie technického charakteru, tie pracoviská sú lepšie vybavené ako v minulosti?"

Ján Tkáč: „Môžem povedať, že mnohé pracoviská, či už sú to ústavy SAV, alebo mnohé vysoké školy majú naozaj infraštruktúru na európskej prípadne svetovej úrovni. Takže myslím si, že tie podmienky sa dramaticky zmenili."

Michal Katuška: „Čiže sú to... je to len otázka peňazí, aby vznikali ďalší Jánovia Tkáčovia?"

Ján Tkáč: „Ja si myslím, že nie je to len o tej infraštruktúre. Je to o tom v podstate, aby v tej vede zostali naozaj tí talentovaní ľudia, aby sme pritiahli tých talentovaných, ktorí stále zostávajú v zahraničí, aby prišli späť, aby si vytvárali vlastné skupiny a aby vlastne tú vedu na Slovensku posúvali dopredu. To je, to je dôležité."

Michal Katuška: „A vy ich môžete posunúť taktiež. Už sme si pred vysielaním povedali, že viacerí vaši študenti vlastne pracujú s vami."

Ján Tkáč: „Áno, áno."

Michal Katuška: „Hosťom relácie K veci bol Ján Tkáč, Vedec roka. Ďakujeme, že ste prišli."

Ján Tkáč: „Ďakujem veľmi pekne."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

 (MI)

Kľúčové slová:
osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Lekárske vedy

Tlač