Konferencia NorduGrid 2016

12. 05. 2016

Do Košíc smeruje svetová špička z oblastí vývoja a využívania vysokovýkonných počítačových systémov a superpočítačov.

 logo konferencie
Košice, 11. máj 2016:
Medzinárodná odborná konferencia NorduGrid 2016 “The way forward in distributed computing: evolution or revolution?”  sa  uskutoční v dňoch od 2. 6. do 3. 6. 2016 na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.Košice

Program konferencie je zameraný na prezentovanie najnovších poznatkov z oblasti vývoja a využívania vysokovýkonných počítačov a superpočítačov pri spracovaní údajovo náročných úloh z rôznych oblasti vedy a výskumu, predovšetkým zo sféry vysokých energií,  kozmickej fyziky a štatistickej fyziky. Prezentované výsledky z odvetvia fyziky sa dajú ľahko aplikovať aj do iných oblastí, kde je reálna potreba spracovať extrémne objemy údajov, napr. medicína a biovedy.

Účastníci konferencie sa plánujú pozrieť aj do budúcnosti extrémnych počítačových systémov a diskutovať o nových smeroch. Vedeckí a vývojoví pracovníci univerzity sa od roku 2003 aktívne venujú problematike vysokovýkonných počítačových systémov a majú praktické skúsenosti s vývojom a využívaním efektívnych metód distribuovaného spracovania údajov v oblasti fyzikálneho výskumu, hlavne v rámci medzinárodnej spolupráce  NorduGrid, riešenia výskumných projektov v rámci EU programov FP6 (KnowARC) a FP7 (EMI) a spolupráce s Európskym laboratóriom CERN.  Na  konferencii vystúpia medzinárodné uznávaní odborníci  zo špičkových univerzít, výskumných laboratórií  a medzinárodných združení ako z  USA  tak aj z Európy. Priamy dialóg medzi IT špecialistami z USA a EU je veľmi cenný a prispieva k zvýšeniu úrovne na oboch behoch Atlantického oceánu. Kľúčové prednášky prednesú prof. Ian Foster (University of Chicago & Argonne National Laboratory, USA), Christoph Hagleitner  (IBM Zurich Research Lab., Švajčiarsko) a Rob van Nieuwpoort  (Netherlands eScience Center, Holandsko).      

Vedecké a technické výsledky práce profesora  Iana Fostera boli medzinárodné ocenené viacerými cenami (napr. British Computer Society's Lovelace Medal a IEEE Tsutomu Kanai award), čo je zárukou vysokej kvality prezentovaných výsledkov.

„Odporúčam, každému záujemcovi o pokrok v oblasti extrémnych počítačových systémov sledovať program konferencie, a ak sa tam objaví niečo zaujímavé, napr. z oblasti distribuovaného počítania, claudov, nových architektúr superpočítačov, spracovania objemných údajov alebo cenných detailov o veľkých experimentoch,  tak sa stačí zaregistrovať a využiť jedinečnú šancu dozvedieť sa viac od špičkových odborníkov“,  hovorí Ing. Jozef Černák, PhD., v mene lokálnych organizátorov konferencie. 

V snahe sprístupniť kvalitné informácie čo najširšiemu okruhu odborníkov zo škôl a z praxe na konferencií sa nevyberá registračný poplatok, ale registrácia na konferenciu je povinná. Náklady na konferenciu sú hradené zo sponzorských príspevkov od firiem a organizácií podporujúcich výskum a vývoj. Takýto otvorený prístup a finančný model umožňuje širokú účasť študentov, pedagógov, vedeckých pracovníkov a širšej odbornej verejnosti z regiónu. Rokovacím jazykom konferencie je angličtina.

Tlačová správa

 

Referencie:

NorduGrid 2016 https://conf.upjs.sk/nordugrid/nordugrid2016

Pozvaní prednášajúci https://conf.upjs.sk/nordugrid/nordugrid2016/pages/view/program

Projekt FP7 EMI http://www.eu-emi.eu/

Medzinárodná spolupráca NorduGrid http://www.nordugrid.org/

 

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte:

Kontakt Ing. Jozef Černák, PhD.

Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky, Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Jesenná 5, Košice

e-mail: jozef.cernak@upjs.sk

tel: 055234 2594

mob: 0948 135531

 

 

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Verejnosť a média http://www.upjs.sk/verejnost-media/

Mgr. Mária Hrehová, PhD.

Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
konferencie, počítačové a informatické vedy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač