Košický študent na medzinárodnej súťaži mladých vedcov

19. 05. 2016

Študent Evanjelického gymnázia Jána Amosa Komenského Ivan Grega, ktorý reprezentoval Slovensko na  celosvetovej súťaži mladých vedcov v americkom Phoenixe, sa už vrátil domov. Jeho projekt mal názov Magnetické nanočastice a ich využitie v biomedicínskych aplikáciách. Účasť na súťaži ho inšpiruje, aby sa venoval vede a technike.

Rozhlasová stanica Košice_logo(18. 5. 2016; Rozhlasová stanica Košice; Metropolitné správy; 13:00; por. 5/5; Silvia Karasová, Silvia Karasová)

Silvia Karasová, moderátorka: „Študent Evanjelického gymnázia Jána Amosa Komenského Ivan Grega, ktorý Slovensko reprezentoval na celosvetovej súťaži mladých vedcov v americkom Phoenixe, sa už vrátil domov. Jeho projekt mal názov Magnetické nanočastice a ich využitie v biomedicínskych aplikáciách. Do celosvetovej súťaže postúpil zo slovenského kola. V Spojených štátoch mal vo svojej kategórii konkurenciu ďalších šesťdesiatich projektov."

Ivan Grega, študent: „Všetky z tých projektov, ktoré boli v Amerike, boli naozaj skvelé projekty, aj ten prínos študentov pre vedu a spoločnosť bol naozaj veľký, bola veľmi veľká konkurencia naozaj. Na celej súťaži bolo tisíc sedemstošesťdesiat študentov zo sedemdesiatich siedmich krajín sveta a rôznych teritórií."

Silvia Karasová: „Celá súťaž trvala týždeň, no a každý súťažiaci predstavoval vybraným porotcom svoj projekt individuálne. Košického študenta sme sa opýtali, čo pre neho súťaž znamenala."

Ivan Grega: „Veľkú inšpiráciu venovať sa vede a technike, stretol som množstvo mladých ľudí s podobnými záujmami. Ma to utvrdilo v tom, že tomu by som sa mal venovať. Nakontaktovali sme sa s rôznymi študentmi z celého sveta, z Austrálie, z Filipín, zo spojených štátov, z Kanady, bolo to veľmi veľkolepé podujatie."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, súťaže, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Lekárske vedy

Tlač