Krst knihy KRIMINALISTIKA Technické, forenzné a kybernetické aspekty

18. 05. 2016

V piatok 20. mája 2016 o 11.00 hod. sa v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutoční krst knihy KRIMINALISTIKA Technické, forenzné a kybernetické aspekty.

pozvánka na krst knihy

Spoluautorom knihy je vedúci Katedry trestného práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Sergej Romža, PhD. Knihu slávnostne pokrstí sudca Ústavného súdu SR Sergej Kohút.

Učebnica autentickým spôsobom podáva výklad kriminalisticko – taktických, kriminalisticko – technických, ale rovnako tak metodických aspektov odhaľovania a objasňovania trestnej činnosti. Ambíciou autorov nepochybne bola snaha, o sprístupnenie najnovších poznatkov z oblasti biomechaniky, biometrie, či počítačovej kriminality, širšiemu okruhu odbornej, ako aj laickej verejnosti. Predmetná publikácia demonštruje nebývalú dynamiku, ktorú veda kriminalistiky zaznamenala za posledné obdobie.

Tlačová správa

Mgr. Mária Hrehová, PhD.

Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
právne vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač