Medzinárodná konferencia plazmovej medicíny v Bratislave

02. 05. 2016

banner konferencie

International Society for Plasma Medicine (ISPM), organizuje 6. medzinárodnú konferenciu plazmovej medicíny – 6th International Conference on Plasma Medicine (ICPM6, http://icpm6.com), ktorá sa bude konať v Bratislave 4 – 9. septembra 2016.

Plazmová medicína je nový, rýchlo sa rozvíjajúci odbor, ktorý sa venuje otázkam mechanizmov interakcie živých organizmov s plazmou elektrických výbojov, resp. aplikáciám plazmy v oblasti medicíny a biológie. Cieľom konferencie je vytvárať multidisciplinárne fórum, ktoré združí odborníkov z oblasti fyziky plazmy, medicíny, biológie, biochémie, farmácie, ale aj poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu. Odbor a medzinárodná vedecká komunita venujúca sa plazmovej medicíne v ostatných rokoch veľmi rýchlo rastie, a teda očakávame približne 400 až 500 účastníkov konferencie. ICPM-6 bude bezpochyby patriť k najväčším a z medzinárodného hľadiska najvýznamnejším vedeckým podujatiam roka na Slovensku.

Všetky aktuálne a podrobné informácie o pripravovanej konferencii nájdete na webstránke www.icpm6.com. Môžete na nich získať základný prehľad o zameraní konferencie a vedeckých témach (http://www.icpm6.com/03_prog_topic.html), nájdete tu zoznam pozvaných prednášateľov (http://www.icpm6.com/03_prog_invited.html), a podmienky účasti na konferencii pre rôzne kategórie účastníkov. Pre partnerov a sponzorov konfererencie, resp. potenciálnych vystavovateľov sme pripravili niekoľko typov registračných balíčkov (http://www.icpm6.com/02_org_sponsors.html), v ktorých okrem registrácie ponúkame aj rôzne druhy služieb a propagácie.

Veríme, že informácie na webstránke vás zaujmú, pomôžu vám vytvoriť si lepšiu predstavu o konferencii, jej obsahu a cieľoch a poskytnú vam dostatok informácii v prípade, že zvažujete možnosť na nej participovať. Ak budete mať záujem o pridanie pravidelné informácie o konferencii, alebo ponuku nejakej konkrétnej podpory konferencie, neváhajte nás kontaktovať.

Tesne pred konferenciou bude prebiehať Letná škola plazmovej medicíny. (1. – 3. septembra 2016). Kliknutím na baner zobrazia sa vám potrebné informácie.

Summer school on Plasma Medicine

Doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD.
Chair of the 6th International Conference on Plasma Medicine (ICPM6)
http://icpm6.com
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského
Mlynská dolina F2
84248 Bratislava
tel: +421-2-60295618
zdenko@icpm6.com

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
konferencie, klinické lekárske vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Lekárske vedy

Tlač