Medzinárodná vedecká konferencia ICMEM 2016

25. 05. 2016

ilustračný obrázok prírody
V dňoch 6. – 10. júna 2016 v Novom Smokovci sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia, ICMEM 2016 (International Conference on Manufacturing Engineering and Materials http://icmem2016.webnode.sk ), ktorú organizuje Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove, pod záštitou dekana fakulty prof. Ing. Jozefa Zajaca, CSc., v  spolupráci s Inštitútom Geoniky AV ČR, v. v. i Ostrava – Poruba pod záštitou riaditeľa prof. RNDr. Radima Blahetu, CSc.

Konferencia zachytáva rôzne aspekty pokroku v oblasti (ne)konvenčných výrobných technológií, potrebných  pre zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu s ohľadom na udržateľný rozvoj, zachovanie životného prostredia a prírodných zdrojov. Na príprave tohto podujatia sa podieľajú aj univerzity z  Poľska, Chorvátska a Indie. Motto konferencie: “Teoria sine praxi sicut currus sine axi, praxis sine teoria sicut currus sine via.”
Cieľom konferencie je vytvoriť synergiu „praxe a výskumu“,  zvýšiť potenciál a možnosti komerčného využitia výsledkov výskumu a vývoja v oblasti progresívnych technológií a materiálov do strojárskych a nestrojárskych odvetví. Konferencie sa zúčastnia delegáti  z 20 krajín celého sveta (Austrália, Chorvátsko, Česká republika, Francúzsko, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Veľká Británia, India, Taliansko, Irán, Kórea, Poľsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko, Španielsko a Turecko).
Motiváciou pre doktorandov a mladých výskumníkov je novinka: súťaž o najlepšiu vedeckovýskumnú prácu, ktorá je honorovaná sumami  300 €,  200 €, 100 € a to v štyroch oblastiach: technológia vodného prúdu, laserové technológie, rappid prototyping a konvenčné technológie.
Túto súťaž finančne podporili štyri firmy so sídlom v Nemecku ANT, Fabb-It, Licon a Trumpf.  V prvom bloku prednášok zaznejú prezentácie zástupcov z firiem Global Garden Products s. r. o., 1. prešovskej nástrojárne, s. r. o., člena skupiny LPH Group a B|Braun Medical, s. r. o, ČR. Nasledovať budú príspevky významných pracovníkov z renomovaných výskumných inštitúcií: Inspire, Zurrich; Korea Aerospace Research InstituteIGN AV ČR, Ostrava, Inovačného centra v Belehrade a Univerzity zo Salerna.

Program konferencie

prof. doc. Ing. Sergej Hloch, PhD.

Director of the Institute of Advanced Technologies
Faculty of Manufacturing Technologies TU of Košice with the seat in Prešov
Bayerova 1, 080 01 Presov, Slovak Republic

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
konferencie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač