Minister Lajčák o prípravách SK PRES s predstaviteľmi Európskej komisie i NR SR

16. 05. 2016

Bratislava (13. mája) – „Prípravy na predsedníctvo SR v Rade EÚ napredujú podľa plánu a úspešne sa dostávajú do záverečnej fázy.“ Na stretnutí s vysokými predstaviteľmi Európskej komisie to v piatok v Bratislave povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.

S generálnym tajomníkom Európskej komisie Alexandrom Italianerom a riaditeľom kabinetu predsedu Európskej komisie Martinom Selmayrom
O napredovaní príprav, formovaní priorít a spolupráci s ďalšími inštitúciami EÚ rokoval s generálnym tajomníkom Európskej komisie Alexandrom Italianerom a riaditeľom kabinetu predsedu Európskej komisie Martinom Selmayrom. 

„Chceme sa sústrediť na veci, ktoré dokážu Európu spájať,“ zdôraznil minister M. Lajčák. „Program predsedníctva a naše priority budú ambiciózne ale zároveň realistické, zamerané na dosiahnutie konkrétnych výsledkov tak, aby naše predsedníctvo bolo úspešné pre Slovensko aj pre celý európsky projekt,“ vysvetlil.

Minister M. Lajčák zároveň podčiarkol, že takýto úspech je možný len pri dobrej efektívnej spolupráci predsedníckej krajiny so všetkými inštitúciami EÚ, vrátane Európskej komisie.

S partnermi z EK tiež prediskutoval prípravu spoločného zasadnutia kolégia Európskej komisie a členov slovenskej vlády v júni v Bruseli, ako aj návštevu komisárov v Bratislave na začiatku slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

O podrobnostiach pripravovaného programu slovenského predsedníctva hovoril s vrcholnými predstaviteľmi EK aj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády pre predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok.
Európska komisia je jedna z troch najdôležitejších inštitúcií EÚ, vystupuje ako strážkyňa európskych dohôd a prichádza s návrhmi legislatívy EÚ. Generálny tajomník Európskej komisie je jej najvyšším nepolitický predstaviteľ, ktorý zodpovedá za jej chod a dodržiavanie procedúr. Za politický obsah zase zodpovedá a EK voči členským štátom reprezentuje jej predseda.

Minister M. Lajčák vzápätí po stretnutí s predstaviteľmi Európskej komisie vystúpil vo Výbore pre európske záležitosti NR SR kde poslancom predložil informáciu o prípravách a prioritách SR na predsedníctvo v Rade Európskej únie i Výročnú správu o členstve v EÚ. V obsiahlej diskusii potom odpovedal na ich otázky k obom témam, ktoré v súčasnosti výrazne stoja v popredí verejného i politického záujmu na Slovensku.

 Zdroj a fotozdroj:

 Ministerstvo zahraničných vecí SR

 Uverejnila MI

Kľúčové slová:
politické vedy

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač