Minister školstva si stanovil 37 úloh do konca tohto roka

20. 05. 2016

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan si stanovil tridsaťsedem úloh, ktoré chce stihnúť zrealizovať  do konca tohto roka. Diskutoval o nich so školskými odborármi a organizáciami, ktoré zastupujú učiteľov. Programové vyhlásenie vlády, schválené približne pred mesiacom, po prvýkrát uvádza konkrétne údaje, ktoré sa týkajú navýšenia rozpočtu rezortu z pohľadu verejných výdavkov. Spolu so školskými odbormi a  ďalšími partnermi a iniciatívami, ktorí sú v rezorte školstva, pripravili reformu. Na základe úloh, ktoré chcú splniť, je potrebné dostať do rezortu školstva viac financií ako je uvedené v programovom vyhlásení vlády.

Televízna stanica STV 2_logo(19. 5. 2016; Televízna stanica STV 2; Správy a komentáre; 21:00; por. 4/6; Marta Jančkárová)

Marta Jančkárová, moderátorka: „Minister školstva si stanovil tridsaťsedem úloh, ktoré chce stihnúť v stredných a základných školách ešte do konca tohto roka. Diskutoval o nich so školskými odborármi a organizáciami, ktoré zastupujú učiteľov. Chce pripraviť zákon, ktorý zmení financovanie v školstve, plánuje tiež riešiť nedostatok miest v škôlkach, či zlé materiálne vybavenie škôl. Zástupcovia učiteľov však odišli z rokovania nespokojní. Dôvodom sú financie."

Vladimír Crmoman, prezident Slovenskej komory učiteľov: „Točíme sa v kruhu niekoľko rokov a stále, prosto, nechcú povedať jasne ako to myslia naozaj s tými financiami, a vieme, že bez toho sa nedá pohnúť. Pokiaľ nebude finančné krytie reformy, nebude možné ju realizovať."

Marta Jančkárová: „Viac so šéfom rezortu Petrom Plavčanom a predsedom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Pavlom Ondekom. Vitajte, páni. Pán minister, už ste teda zverejnili novelu zákona, v ktorej navrhujete zvýšiť platy učiteľov od septembra o šesť percent, ale keď sa vrátim k deklarácii, ktorú zástupcovia školských odborárov a ďalších partnerských školských organizácií podpísali ešte pred voľbami, tak oni, ako vieme, požadovali zvýšenie platov od januára budúceho roka o dvadsaťpäť percent a každý ďalší rok o desať percent. No a ešte pripomínam požiadavku Slovenskej komory učiteľov, ktorá stále trvá. Oni dokonca žiadajú stoštyridsať eur už v tomto roku. Vyjdete im nejakým spôsobom v ústrety?"

Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (nominant SNS, hosť v štúdiu):   „V prvom rade treba povedať, že programové vyhlásenie vlády, ktoré bolo schválené pred približne mesiacom, po prvýkrát uvádza konkrétne údaje, ktoré sa týkajú navýšenia rozpočtu rezortu z pohľadu verejných výdavkov. Doteraz od roku 1990 nikdy tieto údaje v programových vyhláseniach vlády uvedené neboli. Ale faktom je aj to, že sú tam uvedené čísla, ktoré hovoria o šesťpercentnom zvýšení tarifných platov s tým, že je to medziročne okrem prvého januára roku 2017, ktorý nasleduje, ale je potrebné povedať, že pripravili sme spoločne so školskými odbormi ako hlavný partnerom, ďalej s ďalšími našimi partnermi a iniciatívami, ktorí sú v rezorte školstva a reformu a na základe tejto reformy si vieme predstaviť, že na základe úloh, ktoré chceme splniť, je potrebné financií do rezortu školstva dostať viac ako je uvedené v programovom vyhlásení vlády."

Marta Jančkárová: „Ale v tomto roku už neočakávate, že budete iniciovať akékoľvek rokovanie napríklad s ministerstvom financií, aby to bolo viac než šesť percent?"

Peter Plavčan: „Samozrejme, programové vyhlásenie vlády hovorí o tom, že zvýšenie platov o šesť percent bude od prvého septembra. Z toho dôvodu pripravujeme aj právne normy, ktoré zabezpečia, aby tieto peniaze sa k učiteľom dostali a pri príprave štátneho rozpočtu takisto uvedieme aj konkrétne úlohy, ktoré chceme spoločne splniť. Chceme verejnosti preukázať, že máme stratégiu, máme taktiku ako to urobiť, aby sa deti a učitelia cítili v škole lepšie a takisto chceme aj vyčísliť, koľko na to bude potrebných finančných prostriedkov, aby sa to udialo."

Marta Jančkárová: „Ale tento rok viac ako šesť percent nemôžete sľúbiť?"

Peter Plavčan: „V každom prípade nie, pretože tak sa to uvádza v programovom vyhlásení vlády."

Marta Jančkárová: „Pán Ondek, šesťpercentné zvýšenie je podľa vás málo. Zmierite sa s tým alebo budete iniciovať akékoľvek protestné akcie, prípadne až štrajk?"

Pavel Ondek, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (hosť v štúdiu):  „Určite v roku 2016 nie, lebo sme pre tento rok podpísali kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, takže sme podpísali sociálny zmier, ale pokiaľ hovoríme o šesťpercentnom navýšení od prvého septembra tohto roku, ho považujeme za nízke vzhľadom k tomu, čo sme žiadali aj v minulosti, ale je treba povedať jednu veľmi dôležitú vec, že to navýšenie šesť percent sa týka iba pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a pedagogických zamestnancov vysokých škôl a je trošku ľútostivé... alebo ľútostivo na to my hľadíme, že nejde o navýšenie platov pre vývojových a výskumných zamestnancov, ktorí pracujú na vysokých školách, takisto sa to netýka ani akadémie vied a netýka sa to nepedagogických zamestnancov, kde táto skupina má najnižšie príjmy v rámci regionálneho školstva, ale aj vysokého školstva."

Marta Jančkárová: „Áno, to je pravda, že napríklad..."

Pavel Ondek: „Ešte by som chcel doplniť jednu vec. Pokiaľ pán minister hovoril o tom že je to v programovom vyhlásení vlády, my sa pozeráme na to tak, že program je jedna vec a sa dá zmeniť a to znamená, že sa dá vylepšiť alebo navýšiť táto suma. Čiže ono by bolo zlé, pokiaľ to by išlo nižšie, ale navýšiť myslím, že ten priestor tu je a bude závisieť od pána ministra, pokiaľ by išiel do rokovania so svojim straníckym šéfom pánom Dankom, poprípade s ďalšími koaličnými členmi vlády."

Marta Jančkárová: „Pán Ondek, ale ešte raz sa vrátim k tej deklarácii, ktorú ste aj vy podpísali, tam žiadate dvadsaťpäťpercentné zvýšenie od januára budúceho roka. Na tom ešte trváte?"

Pavel Ondek: „Zatiaľ... deklaráciu sme predložili všetkým politickým stranám, ktoré sú v parlamente, dostali ju aj predsedovia politických strán, ktorí tvoria koaličnú vládu, odpoveď sme nedostali, čiže nikto sa k tomu nevyjadril, že či áno alebo nie, to tiež je trošku na vážkach, že prečo sme nedostali takúto odpoveď, nevyjadroval sa k tomu ani pán minister na jednej..."

Marta Jančkárová: „Ale v na tom trváte?"

Pavel Ondek: „Na jednej strane ono to... No, zatiaľ áno, lebo sa nikto k tomu nevyjadroval ešte. My potrebujeme vedieť jasne, že pokiaľ nie, prečo. Pretože pokiaľ sa pozrieme na platy v školstve začínajúci pedagóg v súčasnosti od prvého januára má nástupný plat šesťstotrinásť päťdesiat a pokiaľ k tomu pridáme dvadsaťpäť percent, tak to je necelých sedemstosedemdesiat eur, čiže nie je to veľa. Tá suma sa zdá hrozivá, že je to štvrtila platu, ale bohužiaľ, boli tu zanedbané tieto úlohy zo strany predchádzajúcich vlád..."

Marta Jančkárová: „Šesťstopäťdesiat ste mali na mysli nástupný plat?"

Pavel Ondek: "Nástupný plat je šesťstotrinásť päťdesiat, šesť percent môže dať riaditeľ školy, ale tabuľkový plat je šesťstotrinásť päťdesiat..."

Marta Jančkárová: "Áno, v prípade dvadsaťpäťpercentného, áno..."

Pavel Ondek: "V prípade dvadsaťpäť percent je šesťstosedemdesiatšesť eur. Takže ja sa pýtam, či je to veľa. To nie je určite veľa a pokiaľ by to bolo zrealizované, boli by sme radi."

Marta Jančkárová: „Pán minister, najprv sa vrátim k tomu, že to šesťpercentné zvyšovanie platov sa netýka nepedagogických zamestnancov, napríklad školníkov, upratovačiek alebo výskumných zamestnancov na vysokých školách alebo aj v rámci Slovenskej akadémie vied. Prečo?"

Peter Plavčan: „V prvom rade v nadväznosti na možnosti štátneho rozpočtu je potrebné riešiť priority. V regionálnom školstve sa zvýšenie šesťpercentné platov týka pedagogických a odborných zamestnancov, to znamená učiteľov a napríklad špeciálnych pedagógov, ktorí pracujú s deťmi. Pokiaľ ide o vysoké školy, tak iba vysokoškolských učiteľov, pretože výskumní pracovníci na vysokých školách prioritne nepracujú vo výučbe. Viem, že sa mnohí podieľajú, ale treba tam trochu urobiť poriadok a treba si povedať, kto má aké úlohy napríklad na vysokých školách."

Marta Jančkárová: „No, ale pripúšťate teda, že u týchto nepedagogických zamestnancov to môže predsa len ísť neskôr hore, keďže neraz musia ich mzdy dofinancovávať do výšky minimálnej mzdy."

Peter Plavčan: „Určite áno, nakoniec aj o nepedagogických zamestnancoch sú ustanovenia v programovom vyhlásení vlády, ktoré hovoria o zvyšovaní ich platov."

Marta Jančkárová: „Pán Ondek, ešte raz sa vrátim. Ak to nebude dodržané nakoniec, lebo ešte ako hovoríte, nedostali ste odozvu, že či to teda bude tých dvadsaťpäť alebo nie od budúceho roka, potom budete organizovať rôzne protestné akcie?"

Pavel Ondek: „Ja sa vrátim ešte k tomuto číslu, lebo tam asi som povedal zlý ten nápočet. Čiže šesťstotrinásť päťdesiat je nástupný plat teraz pedagogického zamestnanca. Pokiaľ by sa mu zvýšil o dvadsaťpäť percent, je to nejakých sedemstošesťdesiatsedem eur. Čiže to nie je veľa. Vrátim sa ale teraz k tomu, čo ste sa pýtali. Bude závisieť od toho, ako sa celková situácia bude vyvíjať. My máme tuná ešte ďalší krok a to je vyjednávanie o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre rok 2017. Čiže s týmito požiadavkami, tieto požiadavky sme predložili Konfederácii odborových zväzov Slovenskej republiky a tá tieto pripomienky mala akceptovať do návrhu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a posunúť vláde Slovenskej republiky. Čiže určite budú jednania na najvyššej úrovni v tejto oblasti. A pokiaľ hovorím, že tie platy sú krízové, tak nielen u našich zamestnancov, ktorí sú v školstve, ktorí vykonávajú nepedagogickú činnosť, lebo tie isté profesie sú aj v iných rezortoch. Či už ide o zdravotníctvo alebo ide o políciu alebo ide o civilných zamestnancov armády alebo aj úradoch, tak takisto sú tie isté profesie, ktoré sú v školstve, tak je tu treba, aby ministri, ktorí sú zodpovední za jednotlivé rezorty, sa dohodli a vplývali na to, aby tieto platy sa zmenili. My vieme, že dnes je vytvorená odborná skupina pri Úrade vlády, ktorá práve má navrhnúť zmenu toho tabuľkového systému tak, aby tieto tabuľkové platy začínali minimálnou mzdou a neboli do siedmej platovej triedy tieto čísla pod minimálnou mzdou, lebo jednoducho to tak nemôže fungovať."

Marta Jančkárová: „Pán Ondek pred chvíľou teda hovoril o tom, že jednotliví ministri by mali za týchto zamestnancov lobovať alebo teda tlačiť na to, aby platy išli hore. Budete tak robiť?"

Peter Plavčan: „Áno, už to aj robíme, naši zamestnanci sa podieľajú na činnosti tejto pracovnej skupiny."

Marta Jančkárová: „Je tu ešte jedna vec súčasťou deklaráci spomínanej, podpísanej pred voľbami bola aj požiadavka, aby štát finančne viac podporil vybavenie škôl, lenže v programovom vyhlásení vlády chýba konkrétna suma. Nehovorí sa tam presne o tom čísle a na to poukazuje napríklad predsedníčka Združenia samosprávnych škôl Slovenska Alena Petáková a ďalší učitelia. Čiže máte vy presnejšiu predstavu?"

Peter Plavčan: „Táto predstava je zosobnená v sume dve miliardy eur, ktoré sa nachádzajú v programovom vyhlásení vlády. Tam tá špecifikácia urobená nie je, ale tá prichádza teraz. Keďže sme dnes aj... aj dnes mali dva okrúhle stoly, tak na tých bolo dohodnuté, že v tomto roku rozpracujeme konkrétne úlohy, ktoré vieme v tomto roku urobiť. Takisto si vieme urobiť aj plán na ďalšie roky, ale aj s vyčíslením, koľko plnenie týchto úloh bude stáť. Takže tohto finančného ohodnotenia, týchto úloh, ktoré potrebujeme na reformu, nielen na mzdy, ale takisto aj na plnenie týchto ostatných úloh vieme urobiť."

Marta Jančkárová: „Pán Ondek, postačuje vám takáto garancia na celé štvorročné vládne obdobie, že sú to dve miliardy bez bližšej konkretizácie, že čo, na čo a kedy pôjde?"

Pavel Ondek: „Je to veľmi nízka garancia, pretože v dvoch miliardách sú aj štrukturálne fondy a my dnes vieme, že to je možno viac ako päťdesiat percent a tá požiadavka, ktorú my sme hovorili, teda dávali cez našu deklaráciu, ktorú podpísali signatári, bola vyššia. Bola vyčíslená na úrovni nula celá päť percenta podielu z hrubého domáceho produktu do školstva. Po vyčíslení nám vyšlo, že medziročne by to mohlo byť okolo tristodeväťdesiat miliónov. Teraz nehovorím o platoch. Teraz hovorím o celkovej modernizácii škôl, o zabezpečení vedy, o zabezpečení techniky, o zabezpečení didaktiky, ktorá je a z toho, čo je navrhnuté v programovom vyhlásení vlády, tak si zoberme, že to ostáva, pokiaľ by štrukturálne fondy tiež išli na tú modernizáciu, tak to vychádza určitou sčítacou metódou medziročne asi dvesto miliónov. Tak niečo tu je, ale ešte ako povedal pán minister, my takisto žiadame, aby to bolo presne určené, že koľko ktorý rok a ja sa stále hovorím, že v tom, nazvem to, v tom národnom programe výchovy a vzdelávania alebo v rade, ktorá ma vzísť alebo ktorú má menovať pán minister pre systémové zmeny, tak v týchto systémových zmenách by malo byť presne povedané, čo chce ministerstvo urobiť so školstvom, ako to chce urobiť a dokedy. Ale jednotlivé kroky tej reformy musia byť finančne kryté a tento návrh alebo po tom prepočte, ktorý je z tých dvoch miliárd si myslíme, že to je veľmi nízka suma."

Marta Jančkárová: „Samozrejme, o tom finančnom krytí hovorila aj Slovenská komora učiteľov. Keď ste hovorili aj o platoch z tých dvoch miliárd, to by bol problém uhrádzať platy, keďže s eurofondmi to celkom nejde dokopy. Čiže pán minister, bude to spresnené do toho konca mája, ako ste dnes avizovali, že ešte prídu ďalšie dokumenty, na ktorých budete dovtedy pracovať? Budú tam tie čísla?"

Peter Plavčan: „Určite áno, nakoniec už niekoľkonásobne som deklaroval, že tie sumy, ktoré sú v programovom vyhlásení vlády sú nevyhnutné minimum a ak chceme reformu dokončiť tak, ako je navrhnutá v programovom vyhlásení vlády, tých finančných prostriedkov bude potrebné podstatne viac. Takisto dnes aj pri obidvoch okrúhlych stoloch sme deklarovali, že aj štrukturálne fondy a využitie týchto prostriedkov bude určené na to, aby sa vedeli splniť úlohy, ktoré boli naznačené v rozpracovaní pri okrúhlych stoloch."

Marta Jančkárová: „Aby sme ešte konkrétnu túto tému financovania ukončili, vy ste dnes pripustili pred novinármi, že budete požadovať navýšenie prostriedkov pre budúci rok. Máte už bližšiu predstavu, že o koľko?"

Peter Plavčan: „Bude potrebné tie úlohy, ktoré sme si dnes prekonzultovali a v konečnom dokumente ich predložím verejnosti, urobiť aj nápočet, koľko by to malo byť a s takouto sumou potom vyjdeme von."

Marta Jančkárová: „Teraz o financovaní inak. Novela zákona o financovaní má riešiť aj problematiku prvého stupňa základných škôl, zohľadniť plánuje okrem počtu žiakov aj nevyhnutný počet tried. Pán Ondek, aká je vaša predstava?"

Pavel Ondek: „No, je potrebné v tomto zákone zohľadniť jednu veľmi dôležitú vec. To znamená, že či škola bude solventná pri minimálnom počte žiakov, ktorý bude určený. Pokiaľ budú takto nastavené pravidlá, ta si myslíme, že potom každá škola by mohla existovať, aby problémy neboli. Dnes vieme, že hranica solventnosti školy v rámci základného školstva je počet dvestopäťdesiat žiakov. Ale pokiaľ vieme, že sú malotriedky, vieme, že máme zmiešané územia, vieme, že v tých malotriedkach je menej žiakov, tak tu je treba vážne sa zamyslieť nad konkretizáciou riešenia daného problému a my si myslíme, že jedno riešenie na to, aby to bolo finančne vykryté hlavne v tej platovej oblasti by mohol byť aj odrazový mostík, aby sa brali do úvahy platové inventúry."

Marta Jančkárová: "Pán minister?"

Peter Plavčan: „Je to pomerne komplikovaný a zložitý problém. Ja by som nechal konkrétne riešenie na príslušnú odbornú pracovnú skupinu, pretože je tam viacero možností, ale toto je jedno z nich, ktoré je racionálne."

Marta Jančkárová: „Dotkne sa táto problematika aj počtu učiteľov, ich prepúšťania? Pán Ondek?"

Pavel Ondek: „Môže sa to stať, ale my hovoríme, že pokiaľ sa má urobiť optimalizácia stavu zamestnancov školstva alebo počtu škôl a školských zariadení, tak aby to bolo prirodzenou cestou, to znamená, že pokiaľ demografický vývoj bude negatívny, tak samozrejme, že sa znižuje aj počet zamestnancov príslušnej školy. A to sa deje aj teraz. My vieme, že napríklad demografický vývoj spôsobil... kríza je ešte na druhom stupni, respektíve je ešte na stredných školách, ešte to čaká aj vysoké školy a zo stredných škôl za posledné dva a pol až tri roky odišlo takmer tritisíc zamestnancov, takže ten problém tu existuje, ale nakoniec treba povedať jednu vec, že počet učiteľov alebo pedagogických zamestnancov je viazaný na počet žiakov cez prepočítaný koeficient a počet nepedagogických zamestnancov je zase viazaný na počet pedagógov zase cez prepočítaný koeficient."

Marta Jančkárová: „Pán minister, existuje odhad, že koľkých učiteľov by sa to mohlo dotknúť?"

Peter Plavčan: „Určite nie. Je to veľmi citlivá téma a pod optimalizáciou si netreba stále len pripúšťať prepúšťanie učiteľov. Nakoniec všetci dobre vieme že ak odchádzajú učitelia, odchádzajú dobrí učitelia, pri necitlivom prístupe sa nemusia už nikdy vrátiť, napriek tomu, že sa pre nich zlepšia podmienky."

Marta Jančkárová: „A ešte jedna nie maličkosť na záver. Vieme, že je v niektorých škôlkach málo miest pre deti a rezort chce ešte tento rok analyzovať, kde je potrebné rozšírenie, sú na to vyčlenené financie už na tento rok?"

Peter Plavčan: „Už boli aj výzvy, ktoré zabezpečujú zvýšenie kapacít. Do konca roka určite pripravíme analýzu v ktorých miestach, v ktorých regiónoch a mestách je potrebné tieto kapacity zvýšiť."

Marta Jančkárová: „Páni, ďakujem pekne, že ste prijali naše pozvanie, dovidenia a príjemný večer."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač