Očakávania od predsedníctva Slovenska v Rade EÚ

30. 05. 2016

Zviditeľnenie sa vo svete a zlepšenie konkurencieschopnosti. To sú hlavné očakávania podnikateľov, vedcov, či občianskej spoločnosti od predsedníctva Slovenska v rade Európskej únie. Podľa splnomocnenca vlády pre naše predsedníctvo sa však nemáme pýtať, čo prinesie tento post nám, ale čím my prispejeme Európe.

 logo Rádio Slovensko(27. 05. 2016; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 07:00; por. 4/11; Zoltán Rácz / Tamara Lištiaková)

Tamara Lištiaková, moderátorka: „Zviditeľnenie sa vo svete a zlepšenie konkurencieschopnosti. To sú hlavné očakávania podnikateľov, vedcov, či občianskej spoločnosti od predsedníctva Slovenska v rade Európskej únie. Podľa splnomocnenca vlády pre naše predsedníctvo sa však nemáme pýtať, čo prinesie tento post nám, ale čím my prispejeme Európe."

Zoltán Rácz, redaktor: „Rast zamestnanosti a konkurencieschopnosti – to sú výzvy, ktorým čelí nielen Slovensko, ale všetky krajiny Európskej únie. Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov preto bude vláde predsedníckej krajiny v rade EÚ pripomínať najmä tieto témy."

Martin Hošták, Republiková únia zamestnávateľov: „Otázka udelenia statusu trhovej ekonomiky pre Čínu, otázka cien energií pre priemysel a v neposlednom rade je to aj nariadenie týkajúce sa ochrany dát."

Zoltán Rácz: „Podpredsedníčka Slovenskej akadémie vied pre výskum Eva Majková vidí príležitosť na zviditeľnenie vedcov v zahraničí, ale aj upozornenie predstaviteľov štátu o potrebe finančnej podpory vedy na Slovensku."

Eva Majková, podpredsedníčka Slovenskej akadémie vied pre výskum: „Podpora vedy na Slovensku patrí k najnižším, keď sme v rebríčku Európskej únie, súperíme o posledné priečky, a aby sme teda sa snažili aj istým spôsobom prezentovať viac Slovensko, jeho vedecké výstupy."

Zoltán Rácz: „Splnomocnenec vlády pre predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ Ivan Korčok tvrdí, že program predsedníctva nemá byť o prínosoch pre Slovensko."

Ivan Korčok, splnomocnenec vlády pre predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ: „Nehľadajte za šesť mesiacov slovenského predsedníctva, čo to donesie Slovensku, po Európe, kde ja cestujem, tak dostávam len jednu jedinú otázku, čo prinesie slovenské predsedníctvo Únii ako celku."

Zoltán Rácz: „Predsedníctvo je podľa ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka naša jedinečná možnosť prispieť k chodu Európskej únie. Hlavnými úlohami budú vyrovnanie sa z utečeneckého krízou, ekonomicko‑finančné témy či otázky rozširovania Únie."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

 (MI)

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač