Pozvánka na Konferenciu mladých výskumníkov v Bruseli

20. 05. 2016

Dňa 13. júna 2016 sa bude konať  v Bruseli konferencia s názvom Young Researchers Conference.

Podujatie organizujú spoločne: Stále zastúpenie SR pri EÚ v  Bruseli, Európska komisia – Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie (DG RTD), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenská styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD). Podujatie je organizované ako oficiálne podujatie v rámci nadchádzajúceho slovenského predsedníctva v Rade EÚ.
Cieľom konferencie je združovať mladých výskumníkov, expertov, tvorcov  politík a všetky zúčastnené strany z oblasti vedy, výskumu a vzdelania, diskutovať  o možnostiach pre mladých výskumníkov ako zvýšiť atraktivitu vedeckej kariéry, podporiť mobilitu a investície do ľudského potenciálu vo výskume a vývoji.


Registrácia je najneskôr do 6. júna 2016.
Dúfame, že Vás privítame v 13. júna od 13.30 hod.

pozvánka


Pozvánka a program
Registrácia

Zdroj: SLORD

Uverejnila: MI

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač