Prázdne stoličky sú drahé

02. 05. 2016

Vláda sa zaviazala optimalizovať množstvo základných a stredných škôl. Z usporených peňazí by sa  mohli zvýšiť platy pedagógov.

logo TV Markíza(01. 05. 2016; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 3/30; Andrea Šprochová, Mária Chreneková Pietrová, Jaroslav Zápala)

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: „Aj prázdne stoličky v triedach nás stoja peniaze. Ministerstvo školstva chce zrušiť alebo spájať poloprázdne školy a prepustiť učiteľov."

Jaroslav Zápala, moderátor: „Získané financie by mohli ísť na platy pre ostatných pedagógov. Optimalizáciu pocítia aj žiaci, niektorí budú musieť zmeniť školu a v triedach ich zrejme bude viac ako dnes."

Andrea Šprochová, redaktorka: „Málo detí a veľa škôl. Vláda sa zaviazala škrtať najmä stredné školy. Neobíde to ani základné. Začať chcú v krajských mestách."

Peter Pellegrini, podpredseda strany (Smer‑SD): „Musí sa to spraviť veľmi citlivo, ale čaká nás to určite."

Ján Herich, odbor tvorby informácií školstva, CVTI SR: „Gymnáziá teraz stále rástli napriek tomu, že už tá demografia klesala."

Andrea Šprochová: „Čiže sa presúvali z tých odboroch..."

Ján Herich: „Od 1995, to je dvadsať rokov súvislého poklesu u stredných odborných škôl."

Andrea Šprochová: „Počet detí klesal a učiteľov prepúšťali. Ukazujú to štatistiky. Nie všade vraj ale znižovali počty tak, ako to bolo potrebné."

Stanislav Boledovič, analytik, Iniciatíva A dosť!: „Asi dvadsať percent máme triedy menšie, ako zvyšok sveta a okolité krajiny."

Andrea Bachratá, učiteľka v základnej škole: „Keď učiteľ chce robiť aj nejaké iné metódy alebo skupinové práce, tak by skôr vyhovovalo, keby v tej triede bolo menej žiakov."

Stanislav Boledovič: „To môže byť jedna z ciest, mať väčšie triedy a lepšie zaplatených učiteľov."

Andrea Šprochová: „V roku 2000 bolo na učiteľa v základnej škole v priemere pätnásť detí. Dnes ich je dvanásť. Triedy nie sú naplnené tak ako inde v Európe. Nielen v mestách. Stáva sa, že obec chce mať svoju školu. a pritom v susednej obci majú tiež voľné kapacity."

Stanislav Boledovič: „Je celosvetovo zaužívaný spôsob školských autobusov."

Andrea Šprochová: „V stredných odborných školách vychádza ešte menej žiakov na učiteľa, v priemere desať."

Ján Herich: „Sú momentálne vo fáze poklesu až do roku 2019. Od ich počtu pritom závisí, aký má škola rozpočet a či sa uživí. Inak ju musí dotovať samospráva alebo zlúčiť s inou školou. Napríklad obchodná akadémia v Považskej Bystrici takto získala žiakov zlúčením so školou v Ilave."

Peter Bologa, riaditeľ obchodnej akadémie v Považskej Bystrici: „V tomto momente máme teda späť nad päťsto žiakov."

Andrea Šprochová: „V optimalizácii je zatiaľ viac otázok ako odpovedí. Analýza by mala odhaliť kritériá, ako sa bude škrtať. Zelenú však tomu musí dať samospráva. Upravovať čísla v školách nie je jednoduché. Nejde totiž len o matematiku. Ako to nakoniec bude, by mala povedať špeciálna komisia. Kedy to bude, je zatiaľ otázne."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
CVTI SR

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač