Pred nami je vyhodnotenie súťaže Vedec roka SR 2015

06. 05. 2016

Vedec roka SR 2015_logo

O niekoľko dní spoznáme mená najúspešnejších slovenských vedcov za predchádzajúci rok. Pred nami je vyhodnotenie  súťaže Vedec roka Slovenskej repubiky 2015.

Organizátormi súťaže významných slovenských vedcov, technológov a  mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy sú Centrum vedecko-technických informácií SR, ako priamo riadená organizácia ministerstva školstva, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Záštitu nad 19. ročníkom súťaže Vedec roka SR prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Ocenenia za rok 2015 budú udelené v piatich kategóriách:

1. Vedec roka SR (ocenenie získa vedec, ktorého výsledok výskumu možno označiť za „Vedecký počin roka")

2. Vedkyňa roka SR (ocenenie získa vedkyňa, ktorej výsledok výskumu možno označiť za „Vedecký počin roka")

3. Osobnosť  roka v oblasti technológií (ocenený bude výskumník ─ realizátor významného „Technologického počinu“)

4. Osobnosť roka v programoch EÚ (ocenený bude vedec ─ výskumník, ktorý v  príslušnom roku vynikol v rámci vedeckovýskumnej spolupráce s EÚ)

5. Mladá osobnosť vedy (ocenený bude mladý vedec alebo technológ do 35 rokov ─ za vynikajúci vedecký alebo technologický výsledok dosiahnutý v príslušnom roku)

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 10. mája 2016 o 10.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Partnermi podujatia Vedec roka SR 2015 sú: spoločnosti SPP, Datalan, Bayer, INFOkey.sk a SVOP. Mediálni partneri: RTVS, Quark, science.sk, vedanadosah.sk, teraz.sk, TASR, Parlamentný kuriér a VAT – magazín o vede a technike. 

Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2015 nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Vedec roka SR.

(MB)

Kľúčové slová:
CVTI SR, popularizácia vedy a techniky, Slovenská akadémia vied, súťaže, veda

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač