Priority slovenského predsedníctva

17. 05. 2016

logo predsedníctva SK v Rade EÚProgram a priority slovenského predsedníctva v Rade EÚ má vláda schváliť v júni 2016.
Hlavným obsahovým dokumentom sú dovtedy východiská programu nášho predsedníctva prijaté na konci februára 2016. Vláda v nich určila tematické okruhy, ktoré budú počas nášho predsedníctva kľúčové:

  • hospodársky rast, 
  • jednotný digitálny trh, 
  • budovanie Energetickej únie, 
  • migrácia,
  • rozširovanie EÚ


Slovensko bude počas predsedníctva podporovať prehlbovanie Hospodárskej a menovej únie, ktorá pomôže zvýšiť konkurencieschopnosť. Ďalšími dôležitými ekonomickými témami budú rokovania o rozpočte Únie na rok 2017 a budovanie Únie kapitálových trhov.

V oblasti budovania digitálneho trhu sa Slovensko počas predsedníctva bude sústrediť na odstraňovanie bariér digitálnej ekonomiky, zjednodušenie využívania elektronických služieb a prístupu na trh, dostupnosť elektronického obsahu, ako aj vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov.

Cieľom slovenského predsedníctva v oblasti migrácie bude predovšetkým napĺňanie politiky ochrany vonkajších hraníc EÚ a integrita schengenského priestoru. Plánuje sa zamerať na pozitívnu agendu, napr. balík predpisov o inteligentných hraniciach, ktorého cieľom je prispieť k boju proti neregulárnej migrácii a urýchliť proces vybavovania cestujúcich s využitím moderných technológií.

Jednou z výziev pre Európsku úniu sú ohniská napätia v jej susedstve. Keďže najúčinnejším nástrojom pozitívnej zmeny v tejto oblasti je politika rozširovania EÚ, Slovensko sa počas predsedníctva zameria na udržanie dynamiky a dôveryhodnosti tohto procesu.

Zdroj:

Portál SK EU 2016

Uverejnila: MI

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač