Program ENDuRE – výzva na zasielanie žiadostí

03. 05. 2016

Program ENDuRE_logo

Univerzita v Pise v Taliansku

Univerzita v Pise v Taliansku vyhlásila výzvu na účasť v medzinárodnom programe pre start-upových podnikateľov v oblasti  inovácií od 30. mája do 11. júna 2016.

Program sprostredkuje praktickú skúsenosť k zlepšeniu odolnosti začínajúcich start-upov v oblasti prírodných vied a vybaví účastníkov potrebnými schopnosťami a sebavedomím na prevedenie obchodného nápadu do reality.

Program obsahuje 80 hodín prednášok pre približne 30 študentov z radov podnikatelov, CEO a zakladateľov firem. Prednášať budú zástupcovia z akadémie a priemyslu z UK, Talianska a Dánska.

Vybrané  budú projekty z inovacií, ktoré sa dajú vyrobiť (nemôžu to byť softwarové aplikácie) a musia spĺňať jedno z týchto kritérií: nápad vznikol v podnikateľských programoch alebo súťažiach, bol patentovaný alebo má overený koncept (napr. cez crowdfunding), ide o etablovaný start-up alebo je jeho nápad odvodený od nápadu, ktorý vznikol na univerzite.

Prihlášky je možné zasielať do 10. mája 2016.

Kontakt: endure@unipi.it

Viac informácií nájdete na stránkách endureproject.eu.

Preložila: Marta Bartošovičová

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač