Projekt SASPRO-2 pomôže prilákať na Slovensko kvalitných výskumníkov

02. 05. 2016
stretnutie predstaviteľov výskumných univerzít a SAV u Petra Plavčana

Minister školstva Peter Plavčan prijal rektorov bratislavských výskumných univerzít, Karola Mičietu z Univerzity Komenského, Roberta Redhammera zo Slovenskej technickej univerzity, ako i predsedu Slovenskej akadémie vied Pavla Šajgalíka a podpredsedníčku SAV Evu Majkovú. Informovali ho o aktuálnom stave spoločného projektu Európskej komisie s pracovným názvom SASPRO-2 pre program Marie Sklodowska Curie COFUND v rámci Horizont 2020.

Projekt na podporu mobility mladých vedcov v Európe bude zameraný na získanie talentovaných slovenských výskumníkov, ktorí absolvovali v zahraničí dlhodobý výskumný pobyt, ale aj na prilákanie špičkových zahraničných vedcov. Najlepších záujemcov zapojených do súťaže vyberú medzinárodní experti. Minister Peter Plavčan prejavil záujem podporiť tento projekt prostredníctvom Memoranda o podpore podpísaného s účastníkmi projektu.
Zámer nadväzuje na analogický projekt SASPRO, ktorý v r. 2013 získala SAV a v súčasnosti ho úspešne implementuje. Špičkoví výskumníci obohatia výskumné kolektívy, prispejú k získaniu excelentných výsledkov, a tým aj k zhodnoteniu projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré umožnili moderné vybavenie laboratórií. Projekt zároveň umožní aspoň čiastočne zvrátiť fenomén odlivu mozgov zo Slovenska tým, že ponúkne slovenským vedcom pôsobiacim v zahraničí adekvátne podmienky pre ich prácu a motivuje ich pre návrat na Slovensko.

Zdroj a foto:
MŠVVaŠ

Uverejnila: MI
Kľúčové slová:
projekty

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač