Slovenská akadémia vied najdôveryhodnejšou inštitúciou

26. 05. 2016

logo SAVPodľa reprezentatívneho výskumu realizovaného agentúrou Focus v dňoch 3. až 9. mája 2016 na vzorke 1003 respondentov je Slovenská akadémia vied (SAV) najdôveryhodnejšou inštitúciou z 15 skúmaných inštitúcií. Spomedzi respondentov, ktorí na otázku odpovedali, SAV skôr alebo úplne dôveruje až 80,3 % opýtaných.

Druhou najdôveryhodnejšou inštitúciou bola podľa výskumu RTVS s dôverou na úrovni 76 %, na treťom mieste sa umiestnili slovenské vysoké školy (74,3 %). Na ďalších miestach sú ozbrojené sily SR (73,6 %) a prezident SR (71,9 %).
Dôvera k SAV rastie s vekom a vzdelaním. SAV je jedinou spomedzi porovnávaných inštitúcií, ktorej dôvera rastie so vzdelaním respondentov. Z hľadiska iných sociodemografických charakteristík respondentov, ako sú pohlavie, kraj alebo veľkosť sídla nie sú vo vnímaní dôvery k SAV významnejšie rozdiely. Na otázku o dôvere voči SAV nevedelo odpovedať 8,9 % respondentov, čo predstavuje výrazný pokles oproti roku 2004, keď v podobnom výskume nevedelo vyjadriť svoj názor na SAV až 26,1 % respondentov.

„Priznám sa, že ma to veľmi príjemne prekvapilo. Veril a dúfal som, že Slovenská akadémia vied má v slovenskej spoločnosti pozíciu špičkovej vedeckej inštitúcie a výsledok tento predpoklad potvrdil,“ vyjadril sa predseda SAV prof. Pavol Šajgalík k výsledkom prieskumu. „Na druhej strane treba povedať, že takmer 9 % ľudí sa nevie k dôveryhodnosti našej inštitúcie vyjadriť a to je téma, s ktorou musíme ďalej pracovať,“ doplnil predseda SAV.   

 Stano Ščepán, SAV

 Uverejnila: MI

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač