Slovenskí chemici chcú vytvoriť databázu ľudského metabolómu

16. 05. 2016

Slovenskí chemici chcú ako prví na svete zmapovať malé molekuly v tele človeka. Vytvoria tak databázu ľudského metabolómu, ktorá má v budúcnosti pomáhať presnejšie diagnostikovať ochorenia.

logo Televíznej stanice STV 1(14. 05. 2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 20/23; Elena Senková, Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Slovenskí chemici chcú ako prví na svete zmapovať malé molekuly v tele človeka. Vytvoria tak databázu ľudského metabolómu, ktorá má v budúcnosti pomáhať presnejšie diagnostikovať ochorenia."

Elena Senková, redaktorka: „Pred pätnástimi rokmi sa vedcom prvýkrát podarilo prečítať ľudské genóm, teda DNA. Kompletný ľudský metabolóm, teda súbor všetkých malých molekúl v tele, je známy iba čiastočne. Z niekoľko tisíc malých molekúl poznáme len päť až pätnásť percent."

Robert Mistrík, zakladateľ HighChem, líder projektu: „My sme vyvinuli inovatívnu technológiu, s ktorou chceme zmapovať malé molekuly v ľudskom organizme, a tým rozšíriť poznanie o človeku. Toto nám umožní neskôr diagnostikovať závažné choroby, rozlúštiť mechanizmy chorôb alebo sledovať progres choroby."

Elena Senková: „Vedci dúfajú, že aj závažné ochorenia budú môcť diagnostikovať tak jednoducho ako cukrovku  –  z kvapky krvi. Na začiatku projektu sa sústredia na výskum Alzheimera a skúmať budú malé molekuly v mozgomiešnom moku."

Peter Turčáni, prednosta 1. neurologickej kliniky LFUK UNB: „Všetky neurodegeneratívne ochorenia majú určité spoločné črty. Ak sa nám podarí identifikovať nejaké markery patologických procesov súvisiacich s Alzheimerovou chorobou, prispeje to aj k riešeniu iných závažných neurologických ochorení."

Elena Senková: „Patentovaná technológia sa skladá z dvoch častí – zo softvérovej a experimentálnej. Na projekte sa okrem Univerzitnej nemocnice v Bratislave podieľa aj Slovenská akadémia vied."

Miroslav Koóš, riaditeľ Chemického ústavu SAV: „Vybavili sme sa za posledné roky takou prístrojovou technikou, ktorú nám, môžem kľudne povedať, môže závidieť, keď nie celý svet, tak Európa. Máme ľudí, ktorí vedia tieto prístroje obsluhovať a vedia vyhodnocovať výsledky z nich získané."

Elena Senková: „Databáza molekúl by mala byť hotová do dvoch rokov a sprístupnená bude vedcom z celého sveta. Potom začne výskum patologických ukazovateľov chorôb."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
medicínske inžinierstvo

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Slováci mapujú molekuly človeka

Tlač