Spor o Gabčíkovo je stále neuzavretý

20. 05. 2016

Vodnú elektráreň v Gabčíkove spustili pred dvadsiatimi rokmi. Pôvodne ju začali stavať ako spoločný česko‑slovensko‑maďarský projekt Gabčíkovo‑ Nagymaros, nakoniec ho nezrealizovali. Ekológovia hovoria, že to zachránilo prírodu v okolí pôvodného koryta Dunaja. Vyjadrenie  odborníkov k téme  na STV 1.

 logo Televíznej stanice STV 1 (17. 05. 2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 14/25; Ivan Janko, Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Vodnú elektráreň v Gabčíkove spustili pred dvadsiatimi rokmi. Pôvodne ju začali stavať ako spoločný česko‑slovensko‑maďarský projekt Gabčíkovo‑ Nagymaros, nakoniec ho nezrealizovali. Ekológovia hovoria, že to zachránilo prírodu v okolí pôvodného koryta Dunaja."

Ivan Janko, redaktor: „O výstavbe sústavy vodných diel na Dunaji sa začalo hovoriť už v päťdesiatych rokoch minulého storočia. Zmluvu o výstavbe diela Gabčíkovo‑ Nagymaros však nakoniec podpísali až v roku 1977, stavať sa začalo o rok neskôr."

Július Binder, bývalý riaditeľ podniku Vodohospodárska výstavba: „V osemdesiatom deviatom roku Maďarsko zastavilo práce na Nagymarosi a za tri mesiace, potom aj na výstavbe vodného diela Gabčíkovo. V osemdesiatom deviatom roku bolo treba prehradiť koryto Dunaja a keď Maďari odstúpili, tak my sme našli náhradné riešenie, takzvaný variant C, ktorý prehradil Dunaj vyslovene na slovenskom území."

Ivan Janko: „Zmena projektu potešila ochranárov, ktorí bojovali proti výstavbe tohto vodného diela."

Mikuláš Huba, Geografický ústav SAV, ochranár: „Tie lesy pod Bratislavou mali byť vyrúbané už začiatkom osemdesiatych rokov, našťastie sa ich podarilo, aspoň časť z nich, uchovať až do tej zmeny projektu a dnes tam aspoň časť tých lesov a tých ramien máme."

Ivan Janko: „Vypovedaním medzinárodnej zmluvy o výstavbe vodnej sústavy Gabčíkovo‑ Nagymaros sa v roku 1997 zaoberal aj Medzinárodný súdny dvor v holandskom Haagu a ten rozhodol, že zmluva je platná a Maďarsko ju vypovedalo neoprávnene."

Július Binder: „V súčasnosti sa v Maďarsku začína objavovať ten taký dobrý prvok, ktorí tvrdia, že je potrebné zvýšiť hladinu vody. My to tvrdíme od začiatku."

Ivan Janko: „Napriek stále neuzavretému sporu medzi Slovenskom a Maďarskom funguje spolupráca v okolí vodného diela Gabčíkovo medzi oboma krajinami prakticky bezproblémovo."

Vladimír Kocian, Vodohospodárska výstavba, riaditeľ výrobného úseku: „Napríklad momentálne na základe dohody s maďarskou stranou sa robí v zmysle manipulačného poriadku takzvaná jarná záplava ako ramennej sústavy, tak aj v starom koryte. Púšťa sa momentálne osemsto kubíkov do starého s tým, že má táto záplava trvať zhruba štrnásť dní."

Ivan Janko: „Vodné dielo čaká v najbližšom čase generálna oprava plavebných komôr. Suma za opravu by mala presiahnuť sto miliónov eur, vedenie podniku preto požiadalo Brusel o dotáciu."

Vladimír Kocian: „Keby sa tieto peniaze odsúhlasili, do konca roku by mala prebehnúť jak súťaž na výber dodávateľa, mohli by sa spracovať projekty a začne realizácia týchto prác."

Ivan Janko: „Opravu by chceli v Gabčíkove stihnúť do roku 2020 a ušetrené peniaze chcú použiť na generálku celej vodnej elektrárne."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Pôdohospodárske vedy

Tlač