Súťaž VEDA NA VLNÁCH

18. 05. 2016

Súťaž VEDA NA VLNÁCH je súčasťou výstupov projektu REinEU2016, (Re-Industrialisation of the EU 2016) a ponúka jedinečnú príležitosť univerzitným a vysokoškolským rádiám/rozhlasom predstaviť svoju kreativitu pri vytvorení nových rozhlasových formátov pre popularizáciu vedy, výskumu a inovácií. Vyhlasovateĺmi súťaže sú  MŠVVaŠ SR, CVTI SR, NEULOGY a BIC Bratislava.

baner súťaže Veda na vlnách

Súťaž VEDA NA VLNÁCH je príležitosťou pre študentov vysokých škôl a univerzít, aby ukázali nielen svoj vzťah k vede, ale aj svoj žurnalistický talent a schopnosť popularizovať vedeckú prácu a jej výsledky. Cieľom súťaže je nájsť inovatívny spôsob, ako popularizovať vedecké témy prostredníctvom rádia/rozhlasu. Najlepšie príspevky budú zverejnené.

Téma súťaže:

 Vytvorte nahrávku relácie, venujúcej sa slovenskej vede, výskumu a inováciám a zašlite nám ju, výber formátu je vo vašich rukách alebo, ak máte v archíve vašich nahrávok reláciu, diskusiu alebo interview s vedcom, výskumníkom, či inšpiratívnym profesorom, a nie je starší ako 1 rok, neváhajte a zašlite nám ho.

Ktoré vynálezy a výsledky vedeckej a výskumnej práce zásadne ovplyvnili alebo ovplyvnia náš život? Oslovte vedcov, ktorí stoja za prelomovými, či netradičnými objavmi a predstavte ich svojim poslucháčom.

OBJAVTE SLOVENSKÚ VEDU, VÝSKUM A INOVÁCIE A PREZENTUJTE ICH VÝSLEDKY ŠIROKEJ ŠTUDENTSKEJ KOMUNITE PROSTREDNÍCTVOM ZAUJÍMAVEJ A PÚTAVEJ NAHRÁVKY!

Súťažné nahrávky môžete posielať v nasledovných formátoch:

  • interview,
  • reportáž,
  • beseda a diskusia,
  • publicistické pásmo,
  • rozhlasová hra,
  • rozhlasové rozprávanie,
  • zostrih s moderovaným opisom,
  • fíčer.

Súťaž prebieha od 9. mája 2016 do 10. októbra 2016, kedy je uzávierka súťaže.

Viac informácií nájdete v priložených materiáloch.

Súťaž VEDA NA VLNÁCH propozície

Súťaž VEDA NA VLNÁCH prihláška

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
CVTI SR, súťaže

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač