Úlohy v reforme školstva

20. 05. 2016

V Centre vedecko-technických informácií sa konala diskusia za okrúhlym stolom medzi ministrom školstva, odborníkmi z praxe, pedagógmi, odborármi a predstaviteľmi iniciatív. Prítomní zaujali stanovisko k plánom ministerstva školstva, ktoré chce stihnúť ešte v tomto roku.

Televízna stanica TA 3_logo(19. 5. 2016; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 5/17; Lucia Lukošová, Zuzana Závodská, Jozef Dúbravský)

Jozef Dúbravský, moderátor: „Konkrétne úlohy v reforme školstva, to sú výsledky diskusií okrúhleho stola medzi ministrom školstva, odborníkmi z praxe, pedagógmi, odborármi a predstaviteľmi iniciatív. Všetko podstatné z rokovania nám teraz priblíži kolegyňa Lucia Lukošová z Centra vedecko-technických informácií."

Lucia Lukošová, reportérka TA 3: „Plány ministerstva školstva, ktoré chce ministerstvo stihnúť ešte v tomto roku, sú známe už od pondelka. Dá sa povedať, že rezort rozpracoval programové vyhlásenie vlády, že ho takzvane rozmenil na drobné. Dnes k tomuto dokumentu zaujali svoje stanoviská aj učitelia a odborári. Najviac pripomienkovali finančné krytie. Od septembra by totiž mali dostať viac na výplatnej páske o šesť percent. Im sa to nepozdáva, pretože v deklarácii, ktorú podpísali odborári a zástupcovia stavovských organizácií, žiadali až o 25 percent naviac. Tak isto výhrada bola aj k tomu, že to finančné krytie alebo to navýšenie platov sa týka len učiteľov v regionálnom školstve a vo vysokom školstve a netýka sa nepedagogických pracovníkov a vedeckých pracovníkov. A prečo len takýto balík peňazí, alebo ako to zdôvodnil minister, tak to už poprosím o dokrútku."

Peter Plavčan, minister školstva: „Čísla, ktoré sa týkajú finančného zabezpečenia, považujem za nevyhnutné minimum a pri rozpracovaní programového vyhlásenia vlády ponúkneme verejnosti, politickým stranám, politikom reformu a tak isto uvedieme, aké finančné prostriedky si vyžaduje táto reforma navyše nevyhnutného minima, ktoré sa objavuje v programovom vyhlásení vlády."

Lucia Lukošová: „Odborári sa ale nevzdávajú a tak isto chcú žiadať viac peňazí aj pre nepedagogických pracovníkov, ktorým teraz plat začína pod minimálnou mzdou. Chcú tak žiadať cez kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa. Tak isto v rozpracovanom programovom vyhlásení vlády sa uvádza, že ministerstvo školstva by chcelo zlúčiť všetky školy pod jeden rezort. Čiže napríklad školy, ktoré patria pod ministerstvo vnútra, aby už po novom patrili pod ministerstvo školstva. Tak isto rezort chce zaviesť povinnú školskú dochádzku pre deti od štyroch rokov. Chce podporiť podnikateľov, ktorí sa zapoja do duálneho systému a tak isto chce znížiť administratívu v školách.

Dopoludnia rokovali aj zástupcovia vysokých škôl a tam bola reč o tom, že má sa zvýšiť kvalita vysokých škôl. Reč bola aj o rušení niektorých odborov a tak isto aj obmedzení počtu študentov napríklad spoločenských odborov, ktoré teraz produkujú veľa absolventov a tí sa nevedia zamestnať a uplatniť na trhu práce. Komora učiteľov tento dokument považuje za veľmi všeobecný, sú to podľa nich len analýzy, ktoré nič nevyriešia. No ale tak časť z týchto návrhov, ktoré sú v tomto rozpracovanom programovom vyhlásení, by sa mala do praxe premietnuť ešte v tomto roku. Časť bude do konca roka zapracovaná len v zákonoch, legislatíve a budú účinné až neskôr. Odborári, ale aj učitelia sa teda zhodli na tom, že kým nebude ale zabezpečené finančné krytie, tak nie je možná žiadna reforma v školstve."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač