Roles in education reform

20. 05. 2016

V Centre vedecko-technických informácií sa konala diskusia za okrúhlym stolom medzi ministrom školstva, odborníkmi z praxe, pedagógmi, odborármi a predstaviteľmi iniciatív. Prítomní zaujali stanovisko k plánom ministerstva školstva, ktoré chce stihnúť ešte v tomto roku.

Keywords:
education

Areas:
Social Sciences

Print